Základné dokumenty a interné smernice komory

Základné dokumenty komory, schválené snemom dňa 22.11.2017, si môžete stiahnuť nižšie:

Interné smernice komory, schválené predstavenstvom komory, si môžete stiahnuť nižšie:

Zápisnice

Zápisnice zo zasadaní snemu komory

Zápisnice zo zasadnutí Predstavenstva komory

Zápisnice zo zasadnutí Dozornej rady komory

Zápisnice zo zasadnutí Profesijnej rady komory

Zápisnice zo zasadnutí Disciplinárnej komisie komory

Zápisnice zo stretnutí pracovných skupín (rôzne)

Zápisnica zo spoločného stretnutia členov volených orgánov Slovenskej komory SP a ASP (20.6.2022)

Zápisnice zo zasadnutí pracovnej skupiny pre rokovanie s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR

Výročné správy

Zmluvy, objednávky, faktúry

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o uzatvorených zmluvách, vystavených objednávkach, uhradených faktúrach.

Objednávky

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o vystavených objednávkach:

Vystavené objednávky – august 2020

Zmluvy

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o uzatvorených zmluvách:

Mandátna zmluva zo dňa 18.01.2018 – Mgr. Martin Borecký

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 09.10.2019; ANER HAUS s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na rok 2019, Číslo zmluvy: 123/2019

Darovacia zmluva – Jana Stašková (2020)

Darovacia zmluva – INIGO (2020)

Darovacia zmluva – BOBIX (2020)

Darovacia zmluva – POWER PLUS-LR (2020)

Darovacia zmluva – Trojlístok (2020)

2021

Zmluva o poskytovaním ekonomických a účtovných služieb a služieb spracovania agendy práce a miezd – FINEKA A, s.r.o. (25.1.2021)

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Správca VŠEmvs, s.r.o.

2022

Zmluva o vedení účtovníctva č. 4/2022 – MVO-Služby, s.r.o.

Zmluva o dielo – Lýdia Brichtová

Faktúry

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o uhradených faktúrach:

Prijaté faktúry – rok 2021

Prijaté faktúry – december 2020

Prijaté faktúry – november 2020

Prijaté faktúry – október 2020

Prijaté faktúry – september 2020

Prijaté faktúry – august 2020

Prijaté faktúry – júl 2020

Prijaté faktúry – jún 2020

Prijaté faktúry – máj 2020

Prijaté faktúry – apríl 2020

Prijaté faktúry – marec 2020

Prijaté faktúry – február 2020

Prijaté faktúry – január 2020

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP december 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP november 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP október 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP september 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP august 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP júl 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP jún 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP máj 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP apríl 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP marec 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP február 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP január 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP december 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP november 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP október 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP september 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP august 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP júl 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP jún 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_máj_2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_apríl_2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_marec_2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_február 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_január 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_december_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_november_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_október_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_september_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_august_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_júl_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_jún_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_máj_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_apríl_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_marec_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_február_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_január_2017

Prijaté faktúry_Slovenska Komora SP a ASP_december_2016

Prijaté faktúry_Slovenska Komora SP a ASP_november_2016

Prijaté faktúry_Slovenska Komora SP a ASP_október_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_september_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_august_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_júl_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_jún_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_máj_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_apríl_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_marec_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_február_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_január_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_október-až-december_2015