Tlačová správa: Ocenenie DOBRÉ SRDCE 2023

31. mája 2023 Vážení poskytovatelia sociálnych služieb, APSS v SR  spustila kampaň Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2023. Do 15.6.2022  do 16 hod.  môžu záujemcovia...

Written by:

31. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ocenenie DOBRÉ SRDCE 2023

Tlačová správa: Akčný plán zabezpečí komplexnú podporu pre včasnú intervenciu a starostlivosť o deti v ranom veku a ich rodiny

29. mája 2023 Koordinácia a spolupráca medzi jednotlivými rezortmi a subjektami dokáže zabezpečiť komplexný vývin a sociálne začlenenie detí do siedmich rokov veku a ich rodín do...

Written by:

29. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Akčný plán zabezpečí komplexnú podporu pre včasnú intervenciu a starostlivosť o deti v ranom veku a ich rodiny

Tlačová správa: Lepšia dostupnosť a viac kapacít v sociálnych službách vďaka úspešnej výzve  z Plánu obnovy a odolnosti SR

25. mája 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, tzv....

Written by:

25. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Lepšia dostupnosť a viac kapacít v sociálnych službách vďaka úspešnej výzve  z Plánu obnovy a odolnosti SR

Národná cena Dobré srdce: nominácie

12. mája 2023 Nominujte, prosím, sociálneho pracovníka v sociálnych službách, o ktorom si myslíte, že si ocenenie Dobré srdce 2023 zaslúži – v rámci kategórie „odborný...

Written by:

12. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Národná cena Dobré srdce: nominácie

Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

5. mája 2023 Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za prvých 6 mesiacov fungovania rieši...

Written by:

5. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

Tlačová správa: Minister práce ocenil osobnosti z rezortu za ich výnimočnú prácu

4. mája 2023 Vyznamenanie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za mimoriadne zásluhy a výnimočné činy v pôsobnosti rezortu. Toto významné ocenenie odovzdal minister Milan Krajniak...

Written by:

4. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Minister práce ocenil osobnosti z rezortu za ich výnimočnú prácu

Tlačová správa: Akčný plán Európskej záruky pre deti v SR

14. apríla 2023 S cieľom zlepšovať životné podmienky všetkým deťom, ktoré sa nie svojou vinou ocitli v neľahkých životných situáciách, prijala vláda Národný akčný plán Európskej...

Written by:

14. apríla 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Akčný plán Európskej záruky pre deti v SR

Tlačová správa: Semináre o procedurálnych štandardoch kvality v sociálnych službách už od 16. marca

13. marca 2023 V rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb pod záštitou IMPLEA (Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR) sa začína v marci 2023 s...

Written by:

13. marca 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Semináre o procedurálnych štandardoch kvality v sociálnych službách už od 16. marca

Predĺženie termínu uzávierky abstraktov pre medzinárodnú konferenciu Sociálna práca a sociálna politika v časoch globálnych kríz

11. marca 2023 Vážené (nielen) členky a členovia, prinášame Vám informáciu o možnosti aktívneho zapojenia sa do konferencie Sociálna práca a sociálna politika v časoch globálných kríz....

Written by:

11. marca 2023 / Komentáre vypnuté na Predĺženie termínu uzávierky abstraktov pre medzinárodnú konferenciu Sociálna práca a sociálna politika v časoch globálnych kríz

Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023

2. februára 2023 Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila svoj prvý Plán dozornej činnosti na rok...

Written by:

2. februára 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023