Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023

2. februára 2023 Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila svoj prvý Plán dozornej činnosti na rok...

Written by:

2. februára 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023

Tlačová správa: O dotáciu na stabilizačný príspevok možno žiadať do konca januára

15. januára 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaslalo všetkým zástupcom samospráv a poskytovateľom sociálnych služieb usmernenie, ako žiadať o dotáciu na stabilizačný...

Written by:

15. januára 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: O dotáciu na stabilizačný príspevok možno žiadať do konca januára

Tlačová správa: Stabilizačným príspevkom podporí MPSVaR SR niekoľko tisíc zamestnancov v sociálnych službách

15. januára 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo nariadenie, ktorým vybraným profesiám v sociálnych službách umožní jednorazovo vyplatiť dodatočné finančné...

Written by:

15. januára 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Stabilizačným príspevkom podporí MPSVaR SR niekoľko tisíc zamestnancov v sociálnych službách

Tlačová správa: Úrady rezortu práce budú piatok 23. a utorok 27. decembra v obmedzenej prevádzke

22. decembra 2022 Znižovanie spotreby a efektívne využívanie energií je vzhľadom na rast ich cien pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prioritou. Z toho dôvodu dôjde...

Written by:

22. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Úrady rezortu práce budú piatok 23. a utorok 27. decembra v obmedzenej prevádzke

Tlačová správa: Vykročte do bezpečia

18. decembra 2022 „V posledných rokoch sme zaznamenali mimoriadny nárast využívania technológií a internetu na kontrolu a monitoring súčasných a bývalých partneriek alebo žien, ktoré...

Written by:

18. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Vykročte do bezpečia

Tlačová správa: Ministerstvo od nového roka navyšuje sumy stravného

12. decembra 2022 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením,  7. decembra 2022 uverejnením v Zbierke zákonov, navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota...

Written by:

12. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ministerstvo od nového roka navyšuje sumy stravného

Tlačová správa: Ministerstvo cez obchodnú verejnú súťaž hľadá vhodné priestory pre ústredie a pobočky Inšpekcie v sociálnych veciach

12. decembra 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo dnes 7. decembra 2022 obchodnú verejnú súťaž. Predmetom ktorej je kúpa ôsmich nehnuteľností...

Written by:

12. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ministerstvo cez obchodnú verejnú súťaž hľadá vhodné priestory pre ústredie a pobočky Inšpekcie v sociálnych veciach

Inštitút pre výskum práce a rodiny obsadzuje pozície do špecializovaného vzdelávacieho programu

12. decembra 2022 Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti aktuálnu ponuku Inštitútu pre výskum práce a rodiny na pozície expertov a lektorov v rámci špecializovaného vzdelávacieho programu. Viac...

Written by:

12. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Inštitút pre výskum práce a rodiny obsadzuje pozície do špecializovaného vzdelávacieho programu

Tlačová správa: Ministerstvo práce opatrením upravilo sumy dávky v hmotnej núdzi

12. decembra 2022 Dňa 9. decembra 2022 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi (predpis č....

Written by:

12. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ministerstvo práce opatrením upravilo sumy dávky v hmotnej núdzi

Tlačová správa: Schválená novela zlepší sociálne podnikanie a podporí rodinné podniky

6. decembra 2022 Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. To je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorú 2. decembra...

Written by:

6. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Schválená novela zlepší sociálne podnikanie a podporí rodinné podniky