Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej

6. februára 2024 Živena, najstarší spolok slovenských žien a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, udelia v tomto roku už po štvrtý raz Medailu Eleny Maróthy Šoltésovej...

Written by:

6. februára 2024 / Komentáre vypnuté na Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej

Svetový deň sociálnej práce 2024

15. januára 2024 Svetový deň sociálnej práce sa koná 19. marca 2024. Tohtoročná téma je „Buen Vivir: Spoločná budúcnosť pre transformačné zmeny“, ktorá vychádza z Globálnej...

Written by:

15. januára 2024 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce 2024

Výzva na nominácie: pracovná skupina pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb

15. januára 2024 Hľadáme zástupcu do pracovnej skupiny pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb na MPSVR SR Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce...

Written by:

15. januára 2024 / Komentáre vypnuté na Výzva na nominácie: pracovná skupina pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb

Základné informácie – snem 11/2023

27. novembra 2023 Vážená členka Slovenskej komory SP a ASP, Vážený člen Slovenskej komory SP a ASP, srdečne Vás pozývame na zasadnutie Snemu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a...

Written by:

27. novembra 2023 / Komentáre vypnuté na Základné informácie – snem 11/2023

Pozvanie na online diskusia (budúci predseda/dníčka Komory)

25. novembra 2023 Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti online diskusiu kandidátky a kandidáta na post predsedu/predsedníčky Slovenskej komory SP a ASP. Diskusia bude prebiehať online na Facebook...

Written by:

25. novembra 2023 / Komentáre vypnuté na Pozvanie na online diskusia (budúci predseda/dníčka Komory)

Ponuka: akreditovaný výcvik sociálneho poradenstva

9. novembra 2023 STAŇTE SA DOBRÝM SOCIÁLNYM PORADCOM/PORADKYŇOU Priatelia a priateľky, od decembra 2023 vás pozývame na akreditovaný výcvik sociálneho poradenstva. Cieľovou skupinou vzdelávania...

Written by:

9. novembra 2023 / Komentáre vypnuté na Ponuka: akreditovaný výcvik sociálneho poradenstva

Tlačová správa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ocenilo osobnosti v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti o deti

25. septembra 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opäť ocenilo osobnosti, ktoré sa angažujú v oblasti sociálnej pomoci. Laureáti si zo slávnostného galavečera...

Written by:

25. septembra 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ocenilo osobnosti v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti o deti

Tlačová správa: Konferencia „Rodinné poradne pre všetkých“ otvorila tému dostupného poradenstva s dôrazom na prevenciu v oblasti duševného zdravia

15. septembra 2023 V apríli 2022 vzniklo pod gesciou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny 5 pilotných rodinných poradní v Trnave, Košiciach, Humennom, Nových Zámkoch a Žiline, ktoré poskytujú...

Written by:

15. septembra 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Konferencia „Rodinné poradne pre všetkých“ otvorila tému dostupného poradenstva s dôrazom na prevenciu v oblasti duševného zdravia

Problematika sociálne a školskej integrácie detských a vojnových odídencov z Ukrajiny na Slovensko: online diskusia

12. septembra 2023 Pozývame vás na online diskusiu „Problematika sociálnej a školskej integrácie detských a dospelých vojnových odídencov z Ukrajiny na Slovensku“ dňa 22. septembra 2023...

Written by:

12. septembra 2023 / Komentáre vypnuté na Problematika sociálne a školskej integrácie detských a vojnových odídencov z Ukrajiny na Slovensko: online diskusia

Pozvánka na snem spojený s voľbami (29.11.2023)

4. septembra 2023 Vážená členka Slovenskej komory SP a ASP, Vážený člen Slovenskej komory SP a ASP, ďakujem všetkým členom volených orgánov SK SP a ASP, ktorí venovali svoj čas a energiu...

Written by:

4. septembra 2023 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na snem spojený s voľbami (29.11.2023)