Členská základňa

Komora združuje členov komory. Členstvo v komore je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov komory.

Zoznam členov Komory k 25.6.2024
Práva a povinnosti členov komory
Prerušenie a zánik členstva v komore

Návod: AKO SA STAŤ ČLENOM SLOVENSKEJ KOMORY SP A ASP.

V prípade, že ste v dokumente zistili nezrovnalosti, prosím kontaktujte nás na tajomnicka@socialnapraca.sk.

Prehľad demografického rozloženia členov Slovenskej komory SP a ASP v jednotlivých okresoch SR k 22.2.2018:
(Pre detailnejší popis kliknite na obrázok mapy)

Prehľad demografického rozloženia členov Slovenskej komory SP a ASP v jednotlivých krajoch SR k 5.12.2017:

Návod na použitie komory
Pre nových členov, ale aj pre ostatných záujemcov sme pripravili Manuál na použitie Slovenskej komory SP a ASP. Tento manuál má napomôcť tomu, aby Vaše členstvo v komore malo pre Vás čo najväčší zmysel a prínos a aby my, ktorí našu komoru zastupujeme navonok, sme napĺňali čo najlepšie Vaše záujmy a potreby. Veríme, že spoločnými silami sa nám tieto ciele podarí naplniť.

Hosťujúce a čestné členstvo v komore
Komora môže fyzickej osobe priznať postavenie hosťujúceho člena komory a udeliť čestné členstvo v komore.