Kontakt

Sídlo Slovenskej komory SP a ASP a zároveň adresa pre doručovanie písomností je:
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
Mail: komora@socialnapraca.sk

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4301 7093
BIC (SWIFT): TATRSKBX


PREDSEDNÍČKA KOMORY:

Mgr. Katarína Mažárová

Tel: +421 905 528 105
Mail: katarina.mazarova@socialnapraca.sk


TAJOMNÍk/ČKA KOMORY:

Aktuálne nemáme…