Kontakt

Sídlo Slovenskej komory SP a ASP a zároveň adresa pre doručovanie písomností je:
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
Mail: komora@socialnapraca.sk

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4301 7093
BIC (SWIFT): TATRSKBX


PREDSEDA KOMORY:

Aktuálne v procese výmeny na tomto poste


Tel: 
Mail: 


TAJOMNÍk/ČKA KOMORY:

Aktuálne nemáme…