Kontakt

Sídlo Slovenskej komory SP a ASP (aj poštová adresa):
Slovenská komora SP a ASP
Furdekova 3240/16
851 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
Mail: komora@socialnapraca.sk

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4301 7093
BIC (SWIFT): TATRSKBX


PREDSEDNÍČKA KOMORY:

Mgr. Martina Ondrejková

Tel: +421 917 297 440
Mail: predseda@socialnapraca.sk


TAJOMNÍk/ČKA KOMORY:

Aktuálne nemáme…