Základné dokumenty a interné smernice komory

Základné dokumenty komory, schválené snemom dňa 22.11.2017, si môžete stiahnuť nižšie:

Interné smernice komory, schválené predstavenstvom komory, si môžete stiahnuť nižšie:

Zápisnice

Zápisnice zo zasadaní snemu komory

Zápisnice zo zasadnutí Predstavenstva komory

Zápisnice zo zasadnutí Dozornej rady komory

Zápisnice zo zasadnutí Profesijnej rady komory

Zápisnice zo zasadnutí Disciplinárnej komisie komory

Výročné správy

Zmluvy, objednávky, faktúry

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o uzatvorených zmluvách, vystavených objednávkach, uhradených faktúrach.

Objednávky

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o vystavených objednávkach:

Zmluvy

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o uzatvorených zmluvách:

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na rok 2019, Číslo zmluvy: 123/2019

Faktúry

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o uhradených faktúrach:
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP marec 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP február 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP január 2019

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP december 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP november 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP október 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP september 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP august 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP júl 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP jún 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_máj_2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_apríl_2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_marec_2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_február 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_január 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_december_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_november_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_október_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_september_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_august_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_júl_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_jún_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_máj_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_apríl_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_marec_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_február_2017

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_január_2017

Prijaté faktúry_Slovenska Komora SP a ASP_december_2016

Prijaté faktúry_Slovenska Komora SP a ASP_november_2016

Prijaté faktúry_Slovenska Komora SP a ASP_október_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_september_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_august_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_júl_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_jún_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_máj_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_apríl_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_marec_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_február_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_január_2016

Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_október-až-december_2015