Základné dokumenty a interné smernice komory

Základné dokumenty komory, schválené snemom dňa 22.11.2017, si môžete stiahnuť nižšie:

Interné smernice komory, schválené predstavenstvom komory, si môžete stiahnuť nižšie:

Zápisnice

Zápisnice zo zasadaní snemu komory

Zápisnice zo zasadnutí Predstavenstva komory

Zápisnice zo zasadnutí Dozornej rady komory

Zápisnice zo zasadnutí Profesijnej rady komory

Zápisnice zo zasadnutí Disciplinárnej komisie komory

Výročné správy

Zmluvy, objednávky, faktúry

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o uzatvorených zmluvách, vystavených objednávkach, uhradených faktúrach.

Zmluvy

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o uzatvorených zmluvách:

Objednávky

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o vystavených objednávkach:

Faktúry

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o uhradených faktúrach: