Vitaj na stránke Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike. Máš vyštudovaný I. alebo II. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore sociálna práca? Vykonávaš sociálnu prácu v praxi? Záleží Ti na našej profesii?

Aktivity

  • Snem komory
  • Pracovné skupiny
  • SOPRA
  • Projekty

Vzdelávanie

  • Školenia a konferencie
  • Supervízie
  • Knižnica
  • Články