Vitaj na stránke Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike. Máš vyštudovaný I. alebo II. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore sociálna práca? Vykonávaš sociálnu prácu v praxi? Záleží Ti na našej profesii?

Dôležité informácie k snemu Komory

Prípravy na snem sú v plnom prúde - sledujete prosím aktuálne informácie.
Plánovaný termín: 27.4.2021
Forma: osobne alebo online (podľa situácie)
Uzávierka návrhov na pozíciu predsedu/dníčku Komory: 17.3.2021

Registre

 • Zoznam členov Slovenskej komory SP a ASP
 • Zoznam hosťujúcich členov komory
 • Zoznam čestn.ch členov komory
 • Register povolení na výkon samostatnej praxe SP

Aktivity

 • Snem komory
 • Pracovné skupiny
 • SOPRA
 • Projekty

Vzdelávanie

 • Školenia a konferencie
 • Supervízie
 • Knižnica
 • Články