Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

Zrušenie zasadnutia snemu Slovenskej komory SP a ASP

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

prostredníctvom krátkej správy prinášame najnovšie informácie o dianí v komore.

 

Snem Slovenskej komory SP a ASP naplánovaný na 25.10.2018 sa ruší a presúva na neskorší termín, ktorý bude včas zverejnený.

Členovia Predstavenstva v rámci rokovania „per rollam“ vyjadrili súhlasné stanovisko a rozhodli nasledovne: Zasadnutie snemu sa presúva na budúci rok z dôvodu voľby nového predsedu komory a nutnosti dodržania termínov v súlade so stanovami komory.
Ďakujeme Vám za pochopenie, presunutie termínu snemu považuje predstavenstvo komory za to najschodnejšie riešenie. O vyhlásení volieb Vás budeme informovať prostredníctvom našej webstránky.

V mene Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej prace Vám prajeme príjemné jesenné dni plné pracovnej ale i rodinnej pohody.

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Vážené kolegyne a vážení kolegovia

pod záštitou primátora mesta Ružomberka MUDr. Igora Čombora, PhD.

a dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD.

 Vás srdečne pozývame na  MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFEENCIU

Sociálne služby v samospráve

Cieľom konferencie je prezentovať aktuálny stav plánovania sociálnych služieb v samospráve, vytvoriť platformu na širokú medziodborovú diskusiu v plánovaní sociálnych služieb.

Bližšie informácie o programe a prednáškach nájdete pod nasledujúcim odkazom.

PROGRAM KONFERENCIE

Vzdelávacia aktivita – Arteterapeutické dni východu 2018 v Košiciach.

Vážení kolegovia,

DENNÉ CENTRUM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA PRAEMIUM – PERMANSIO s.r.o. a Facilitas n.o.  Košice  a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II.

si Vás srdečne dovoľujú pozvať na odbornú vzdelávaciu aktivitu
Arteterapeutické dni východu 2018 v Košiciach.
KONFERENCIA MÁ INTERDISCIPLINÁRNY CHARAKTER, JE AKREDITOVANÁ
SLOVENSKOU KOMOROU PSYCHOLÓGOV A REGIONÁLNOU KOMOROU SESTIER A
PÔRODNÝCH ASISTENTIEK KOŠICE II.

Pozvánku a program nájdete v prílohe .

Pozvánka s programom