Odborná prax a štúdium v USA – Hubert H. Humphrey štipendijný program

25. apríla 2018 Vážení priatelia, Fulbrightova komisia si vás dovoľuje upozorniť na príležitosť uchádzať sa o HUBERT H. HUMPHREY ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM, ktorý odborníkom a profesionálom...

Written by:

25. apríla 2018 / Komentáre vypnuté na Odborná prax a štúdium v USA – Hubert H. Humphrey štipendijný program

Svetový deň sociálnej práce 2018

6. marca 2018 Svetový deň sociálnej práce (SDSP) ustanovila Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) v roku 1983 a neskôr sa ako partneri podieľali pri príprave ďalšie...

Written by:

6. marca 2018 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce 2018

Pozvánka na arteterapeutické workshopy STROMY I. a STROMY II.

9. februára 2018 Denné centrum duševného zdravia Vás srdečne pozýva na Zážitkovo vzdelávacie arteterapeutické workshopy STROMY I. a STROMY II., ktoré sa uskutočnia v piatok 23.3.2018 a v sobotu...

Written by:

9. februára 2018 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na arteterapeutické workshopy STROMY I. a STROMY II.

Pozvánka na workshop

9. februára 2018 Centrum MEMORY n.o. Vás srdečne pozýva na workshop DOBRE JESŤ NAPRIEK ZABÚDANIU, ktorý sa bude konať v termíne 21.02.2018. Workshop ponúka vedomosti o dysfágií, o jej...

Written by:

9. februára 2018 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na workshop

Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR – výsledky výskumu

6. februára 2018 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Vo februári minulého roku sme Vás oslovili s ponukou o zapojenie sa do výskumu zameraného na identifikovanie kľúčových hodnôt sociálnej...

Written by:

6. februára 2018 / Komentáre vypnuté na Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR – výsledky výskumu

Výzva pre zástupcov neziskového sektora v sociálnej oblasti

5. februára 2018 Oslovujeme Vás ako zástupcov neziskového sektora v sociálnej oblasti. Mnohí vnímate problematickú situáciu čerpania eurofondov v sociálnej oblasti na Slovensku (napr....

Written by:

5. februára 2018 / Komentáre vypnuté na Výzva pre zástupcov neziskového sektora v sociálnej oblasti

Konferencia ku Konceptu Zmyslovej aktivizácie

30. januára 2018 Vážení poskytovatelia sociálnych služieb, prijmite prosím pozvanie na konferenciu ku Konceptu Zmyslovej aktivizácie, ktorá sa bude konať dňa 31.5.2018 v Českých Budějoviciach....

Written by:

30. januára 2018 / Komentáre vypnuté na Konferencia ku Konceptu Zmyslovej aktivizácie

Konferencia „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“

10. januára 2018 Katolícka univerzita v Ružomberku v spolupráci s partnermi Vás pozývajú na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve,...

Written by:

10. januára 2018 / Komentáre vypnuté na Konferencia „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“

Vplyv médií na sociálnu prácu a postavenie sociálnych pracovníkov na Slovensku

19. októbra 2017 Milé sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci. Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie dotazníka, ktorý skúma jednotlivé aspekty na tému Vyobrazenie...

Written by:

19. októbra 2017 / Komentáre vypnuté na Vplyv médií na sociálnu prácu a postavenie sociálnych pracovníkov na Slovensku

Školenie v psychosomatike

17. októbra 2017 Univerzita Palackého v Olomouci otvára program celoživotného vzdelávania zameraný na psychosomatiku. Školenie je naplánované na 3 roky. Je otvorené aj pre účastníkov zo...

Written by:

17. októbra 2017 / Komentáre vypnuté na Školenie v psychosomatike