Tlačová správa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ocenilo osobnosti v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti o deti

25. septembra 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opäť ocenilo osobnosti, ktoré sa angažujú v oblasti sociálnej pomoci. Laureáti si zo slávnostného galavečera...

Written by:

25. septembra 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ocenilo osobnosti v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti o deti

Tlačová správa: Konferencia „Rodinné poradne pre všetkých“ otvorila tému dostupného poradenstva s dôrazom na prevenciu v oblasti duševného zdravia

15. septembra 2023 V apríli 2022 vzniklo pod gesciou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny 5 pilotných rodinných poradní v Trnave, Košiciach, Humennom, Nových Zámkoch a Žiline, ktoré poskytujú...

Written by:

15. septembra 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Konferencia „Rodinné poradne pre všetkých“ otvorila tému dostupného poradenstva s dôrazom na prevenciu v oblasti duševného zdravia

Tlačová správa: MPSVR SR_Analýza ISP: Absolventi vysokých škôl si dokážu nájsť svoje pracovné uplatnenieTlačová správa:

4. júla 2023 Inštitút sociálnej politiky (ISP) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR...

Written by:

4. júla 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: MPSVR SR_Analýza ISP: Absolventi vysokých škôl si dokážu nájsť svoje pracovné uplatnenieTlačová správa:

Tlačová správa: Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupinyTlačová správa:

20. júna 2023 Vláda SR si osvojila odborné priority ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Sone Gaborčákovej a zaradila ich do programového vyhlásenia vlády. Pre rezort práce ide o...

Written by:

20. júna 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupinyTlačová správa:

Tlačová správa: Mimoriadne zvýšime finančný príspevok pre zariadenia sociálnych služieb:

20. júna 2023 Od 1. júla 2023 štát mimoriadne zvýši finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnej služby vo...

Written by:

20. júna 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Mimoriadne zvýšime finančný príspevok pre zariadenia sociálnych služieb:

Tlačová správa: Akčný plán zabezpečí komplexnú podporu pre včasnú intervenciu a starostlivosť o deti v ranom veku a ich rodiny

29. mája 2023 Koordinácia a spolupráca medzi jednotlivými rezortmi a subjektami dokáže zabezpečiť komplexný vývin a sociálne začlenenie detí do siedmich rokov veku a ich rodín do...

Written by:

29. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Akčný plán zabezpečí komplexnú podporu pre včasnú intervenciu a starostlivosť o deti v ranom veku a ich rodiny

Tlačová správa: Lepšia dostupnosť a viac kapacít v sociálnych službách vďaka úspešnej výzve  z Plánu obnovy a odolnosti SR

25. mája 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, tzv....

Written by:

25. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Lepšia dostupnosť a viac kapacít v sociálnych službách vďaka úspešnej výzve  z Plánu obnovy a odolnosti SR

Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

5. mája 2023 Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za prvých 6 mesiacov fungovania rieši...

Written by:

5. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

Tlačová správa: Minister práce ocenil osobnosti z rezortu za ich výnimočnú prácu

4. mája 2023 Vyznamenanie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za mimoriadne zásluhy a výnimočné činy v pôsobnosti rezortu. Toto významné ocenenie odovzdal minister Milan Krajniak...

Written by:

4. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Minister práce ocenil osobnosti z rezortu za ich výnimočnú prácu

Tlačová správa: Akčný plán Európskej záruky pre deti v SR

14. apríla 2023 S cieľom zlepšovať životné podmienky všetkým deťom, ktoré sa nie svojou vinou ocitli v neľahkých životných situáciách, prijala vláda Národný akčný plán Európskej...

Written by:

14. apríla 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Akčný plán Európskej záruky pre deti v SR