Zmena sídla Slovenskej komory SP a ASP

3. mája 2024 / Komentáre vypnuté na Zmena sídla Slovenskej komory SP a ASP

Infoservis SK SPaASP

Dovoľujeme si Vás informovať, že došlo k zmene sídla, ktoré je aktuálne:

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Furdekova 3240/16

851 04 Bratislava

Uvedená adresa je zároveň platná ako poštová adresa našej organizácie.