Výzva na nominácie: pracovná skupina pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb

15. januára 2024 Hľadáme zástupcu do pracovnej skupiny pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb na MPSVR SR Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce...

Written by:

15. januára 2024 / Komentáre vypnuté na Výzva na nominácie: pracovná skupina pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb

Zásadná pripomienka k Nariadeniu vlády SR: finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby

5. júna 2023 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej „SK SP a ASP“) vzniesla zásadnú pripomienku k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa...

Written by:

5. júna 2023 / Komentáre vypnuté na Zásadná pripomienka k Nariadeniu vlády SR: finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby