Predbežná informácia o konaní doplňujúcich volieb

Na základe žiadosti súčasného predsedu Slovenskej komory SP a ASP o uvoľnenie z funkcie (niektoré z dôvodov sú popísané v tomto článku) si Vás dovoľujeme informovať, že predstavenstvo pracuje na vyhlásení doplňujúcich volieb. Pokiaľ to bude technicky možné, uskutočnili by sa v avizovanom termíne zasadnutia snemu začiatkom októbra 2017. Aktuálne informácie zverejníme po zasadaní predstavenstva komory, ktoré sa bude konať 6.9.2017 v Ružomberku.

Prosím, uvažujte o Vašej kandidatúre, prípadne vhodných kandidátoch a kandidátkach na túto pozíciu.

Ďakujeme

Prečo odovzdávam štafetu (predčasne) ďalej…

Vážené kolegyne a kolegovia, sociálne pracovníčky a pracovníci,

dovoľujem si Vás týmto článkom informovať o svojom rozhodnutí rezignovať na pozíciu predsedu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Posledné týždne som totiž intenzívne uvažoval, či som skutočne „správna osoba na správnom mieste v autobuse“ a napokon som dospel k záveru, že príležitosť určiť smerovanie komory by mal dostať niekto ďalší. Dôvodov, ktoré ma presvedčili o tejto voľbe je viacero, zhrnúť ich je možné do štyroch základných okruhov:

Read More

Najbližšie otvorené supervízie už 19.6 (PP) a 28.6 (KE)

Dávame Vám do pozornosti termíny najbližších otvorených supervíznych stretnutí, ktoré sa budú konať 19. júna 2017 v Poprade a 28. júna 2017 v Košiciach.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky.

Pre členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce sú podujatia bezplatné, nečlenovia platia poplatok 10 €.