Príhovor k Svetovému dňu sociálnej práce

19. marca 2024 / Komentáre vypnuté na Príhovor k Svetovému dňu sociálnej práce

Z činnosti komory

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Tretí utorok v marci už tradične patrí Svetovému dňu sociálnej práce. Tento rok si s hrdosťou význam sociálnej práce ako aj význam samotnej profesie sociálneho pracovníka na celom svete pripomíname práve dnes 19. marca.

Povolanie sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce má v spoločnosti svoje dôležité a nezastupiteľné miesto. Naša profesia je mimoriadne náročná vo všetkých oblastiach verejného života  – v sociálnych službách, centrách pre deti a rodiny, štátnej správe, samospráve, školstve, zdravotníctve, v zbore väzenskej a justičnej stráže, v práci s marginalizovanými skupinami, zdravotne a sociálne znevýhodnenými, ľuďmi bez prístrešia, ľuďmi závislými na návykových látkach a mnohými ďalšími. Bojujeme za práva jednotlivcov a skupín, ktorí sú na okraji spoločnosti a ktorí sú ohrozovaní nespravodlivosťou. Vykonávať profesiu sociálneho pracovníka však neznamená, že vykonávame len psychicky náročnú prácu, ale aj zmysluplnú a krásnu. Máločo sa vyrovná  tomu, keď klientovi pomôžeme vyjsť z jeho ťažkej životnej situácie, otvoríme mu nové obzory, vrátime mu jeho nezávislosť, sebestačnosť, samostatnosť, či zmysel života.

Som rada, že si dnes  pripomíname jedinečnosť, nevyhnutnosť a nezameniteľnosť nášho povolania pre celú spoločnosť a zároveň si dovolím vysloviť vďaku za Vašu prácu a popriať Vám krásny dnešný deň.

Predsedníčka

Mgr. Martina Ondrejková