Kontakt

Sídlo Slovenskej komory SP a ASP a zároveň adresa pre doručovanie písomností je:
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
Mail: komora@socialnapraca.sk

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4301 7093
BIC (SWIFT): TATRSKBX


PODPREDSEDA KOMORY:

PhDr. František Drozd, PhD.

zastupujúci predsedu v zmysle Čl. 6, bod 6. Štatútu komory 

Tel: 0905 742 400
Mail: frantisek.drozd@socialnapraca.sk, predseda@socialnapraca.sk


TAJOMNÍČKA KOMORY:

Tel: 0948 758 323

Mail: tajomnicka@socialnapraca.sk


EKONÓMKA KOMORY:

Ing. Renáta Peková

Tel: 

Mail: uctovnictvo@anerhaus.sk