Kontakt

Sídlo Slovenskej komory SP a ASP a zároveň adresa pre doručovanie písomností je:
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
Mail: komora@socialnapraca.sk

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4301 7093
BIC (SWIFT): TATRSKBX


PREDSEDNÍČKA KOMORY:

PhDr. Mgr. Oľga JAROŠOVÁ, PhD.

Tel: 0948 132 841
Mail: predseda@socialnapraca.sk


TAJOMNÍČKA KOMORY:

Tel: 0948 758 323

Mail: tajomnicka@socialnapraca.sk


EKONÓMKA KOMORY:

Tel: 0948 772 406

Mail: ekonomka@socialnapraca.sk