Zásadná pripomienka k Nariadeniu vlády SR: finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby

5. júna 2023 / Komentáre vypnuté na Zásadná pripomienka k Nariadeniu vlády SR: finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby

Infoservis SK SPaASP

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej „SK SP a ASP“) vzniesla zásadnú pripomienku k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024 (ďalej „Nariadenie vlády“), ktorú spolu s odôvodnením vypracovala pracovná skupina SK SP a APS Sociálne služby.

Kompletné znenie pripomienky s odôvodnením nájdete TU.