Konferencia AKTIVIZACIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY

V dňoch 21. – 22. septembra 2017 sa v Bratislave uskutoční IX. medzinárodná vedecká konferencia s názvom AKTIVIZÁCIA SENIOROV  A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY  V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY.

Všetky potrebné informácie a celý program konferencie nájdete v pozvánke.

Prehľad workshopov:

ŠTVRTOK

➡ Využitie biomarkerov demencií v bežnej klinickej praxi │ MUDr. Mária Králová, CSc. (SK)

➡ Alzheimerova choroba a stres │ Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD. (SK) Read More

Kurz SOCIOTERAPIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom dvojsemestrálnom, 220-hodinovom kurze celoživotného vzdelávania s názvom SOCIOTERAPIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI, akreditovanom Ministerstvom ŠVVaŠ SR v rámci ďalšieho vzdelávania.

Organizátorom kurzu je Inštitút edukológie a sociálnej prace Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odbornou garantkou kurzu je prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Kurz SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom 232 hodinovom trojsemestrálnom kurze celoživotného vzdelávania SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU, akreditovanom Ministerstvom školstva SR.

Kurz ponúka jedinečnú príležitosť na zvýšenie odborných kompetencií v práci rodinou. Absolventi kurzu, od vedením 24 špičkových odborníkov Slovenska, získajú poznatky a zručnosti najmä zo špecifických postupov, foriem a metód sociálnej práce s rodinou, ocitajúcou sa v nepriaznivej sociálnej situácii.

Realizátorom kurzu je Trnavská univerzita, plánovaný začiatok kurzu je v septembri 2017. Bližšie informácie, ako aj samotnú prihlášku na kurz nájdete TU.