Medzinárodná vedecká konferencie Res socialis 2017

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti pripravovanú medzinárodnú vedeckú konferenciu Res socialis 2017 s podnázvom Sociálna práca v meniacej sa Európe, ktorá sa bude konať v dňoch 27.-28. apríla na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Viac informácií, vrátane prihlasovacieho formulára nájdete na stránke podujatia.

 

 

Pozvánka na konferenciu Deti v sieti

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej svetovej vedeckej konferencii pod názvom Deti v sieti: sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania detí 2017, ktorá sa uskutoční dňa 4. mája 2017 v Bratislave. Viac informácií o podujatí môžete nájsť na stránke organizátora Rady pre práva dieťaťa.

Medzinárodná konferencia SLOBODNÍ V DEMENCII

Milé kolegyne a milí kolegovia,

pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu SLOBODNÍ V DEMENCII, spojenú so zážitkovými workshopmi, zameranú na prístupy v starostlivosti o ľudí s demenciou.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 23.-24. 5.2017, miestom konania je Austria Trend Hotel v Bratislave.

Organizátorom podujatia je OZ Terapeutika. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.