Inštitút pre výskum práce a rodiny pripravuje Štandardy rodinných poradní (pracovná ponuka)

23. februára 2022 Informujeme Vás o ponuke zapojenia sa do realizácie národného projektu Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny, ktorý realizuje...

Written by:

23. februára 2022 / Komentáre vypnuté na Inštitút pre výskum práce a rodiny pripravuje Štandardy rodinných poradní (pracovná ponuka)

Pozvanie na konferenciu Ako zlepšiť duševné zdravie spoločnosti?

27. septembra 2021 Liga za duševné zdravie pozýva na medzinárodnú konferenciu Ligy za duševné zdravie, na ktorej budú celosvetovo renomovaní experti odpovedať na otázku “Ako zlepšiť duševné...

Written by:

27. septembra 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvanie na konferenciu Ako zlepšiť duševné zdravie spoločnosti?

Pozvanie na Medzinárodnú vedeckú konferenciu MULTIDISCIPLINÁRNE SKÚSENOSTI Z PRAXE PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA/KLIENTA S COVID-19

27. septembra 2021 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA Detašované pracovisko Bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce COLLEGIUM HUMANUM Warsaw Management University,...

Written by:

27. septembra 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvanie na Medzinárodnú vedeckú konferenciu MULTIDISCIPLINÁRNE SKÚSENOSTI Z PRAXE PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA/KLIENTA S COVID-19

Záznam z diskusie Prínos sociálnej práce v starostlivosti o duševné zdravie

27. septembra 2021 Liga za duševné zdravie pripravila zaujímavú diskusiu k téme prínosu sociálnej práce. Pozrite si ju zo záznamu: Popis k diskusii na youtube kanály Ligy za duševné zdravie:...

Written by:

27. septembra 2021 / Komentáre vypnuté na Záznam z diskusie Prínos sociálnej práce v starostlivosti o duševné zdravie

Inšpiratívny rozhovor na tému súcit a sebasúcit

20. augusta 2021 Témy: Súcit – Sebasúcit – Prečo ho trénovať? – Ako ho trénovať? – Všímavosť – Význam svojpomocnej skupiny – Súcit a sebasúcit v kontexte...

Written by:

20. augusta 2021 / Komentáre vypnuté na Inšpiratívny rozhovor na tému súcit a sebasúcit

Pozvanie: Teoretické a praktické východiská sociálnej práce s páchateľmi a obeťami delikventnej činnosti

16. júla 2021 Vážené dámy, vážení páni, v mene dekanky Pedagogickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Edity Partovej, CSc a vedúcej Katedry sociálnej práce prof. PhDr....

Written by:

16. júla 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvanie: Teoretické a praktické východiská sociálnej práce s páchateľmi a obeťami delikventnej činnosti

Pozvánka na 9. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti

9. júla 2021 Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Ešte stále je možné prihlásiť sa do posterovej sekcie  _9. ročníka_ _Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti_,...

Written by:

9. júla 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na 9. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Pomáhanie a zvládanie únavy z pomáhania – dotazník

22. júna 2021 Milý/á účastník/čka výskumu, touto cestou by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie nasledujúcej batérie dotazníkov, ktoré sa zameriavajú na Vaše pozitívne a negatívne...

Written by:

22. júna 2021 / Komentáre vypnuté na Pomáhanie a zvládanie únavy z pomáhania – dotazník

Socialis pozýva na vzdelávanie k štandardom kvality

21. mája 2021 Cieľom vzdelávania je zoznámiť účastníkov kurzu s legislatívnym ukotvením štandardov kvality a poukázať na vhodné aj nevhodné postupy pri ich implementácii do praxe....

Written by:

21. mája 2021 / Komentáre vypnuté na Socialis pozýva na vzdelávanie k štandardom kvality

Ponuka zapojenia sa do ubert H. Humphrey Programu

21. mája 2021 Hubert H. Humphrey Program ponúka mladým odborným pracovníkom a odborníkom z praxe (mid-career), ktorí preukážu potenciál v oblasti vedenia ľudí, 10-mesačné postgraduálne...

Written by:

21. mája 2021 / Komentáre vypnuté na Ponuka zapojenia sa do ubert H. Humphrey Programu