VÝZVA

19. septembra 2020 Vážení sociálni pracovníci! Podľa  § 17 ods. 2, písm. d) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti...

Written by:

19. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na VÝZVA

Otvorený list predsedovi vlády, ministrovi MPSVR, ZMOS, ÚMaO, primátorom a starostom

17. septembra 2020 SKSPaASP poslala otvorený list predsedovi vlády SR, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, predsedovi združenia miest a obcí Slovenska, prezidentovi Únie miest a obcí...

Written by:

17. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Otvorený list predsedovi vlády, ministrovi MPSVR, ZMOS, ÚMaO, primátorom a starostom

Zmena Internej smernice č. FIN 3/2016 Platenie členských príspevkov

17. septembra 2020 Dávame do pozornosti nový dodatok k Internej smernici č. FIN 3/2016, ktorá hovorí o platení členských príspevkov v SKSPaASP. Dodatok k uvedenej smernici nájdete tu....

Written by:

17. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Zmena Internej smernice č. FIN 3/2016 Platenie členských príspevkov

Dotazník (vnímanie expresívnych terapií)

4. septembra 2020 Vážené sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je získať sondu o vnímaní expresívnych terapií...

Written by:

4. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Dotazník (vnímanie expresívnych terapií)

Vytváranie štandardov sociálnej práce v zdravotníctve

28. augusta 2020 Vítané sú Vaše vedomosti, skúsenosti, ochota venovať svoj voľný čas achuť tvoriť niečo nové… Momentálne...

Written by:

28. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Vytváranie štandardov sociálnej práce v zdravotníctve

Zrušený workshop „Odborné činnosti v sociálnej práci“

28. augusta 2020 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ďakujeme za váš záujem zúčastniť sa plánovaného workshopuODBORNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNEJ PRÁCI, ktorý mala v pláne...

Written by:

28. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Zrušený workshop „Odborné činnosti v sociálnej práci“

Zasadnutie snemu 2020 a voľba predsedu SKSPaASP

25. augusta 2020 Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP, pozývame Vás na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2020 v Košiciach...

Written by:

25. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie snemu 2020 a voľba predsedu SKSPaASP

Tlačová správa z rokovania s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny

25. júla 2020 Členovia Predstavenstva SKSPaASP sa zúčastnili rokovania s pracovníkmi z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Na rokovaní sa prebrali rôzne témy. Viac infomácií si...

Written by:

25. júla 2020 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa z rokovania s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny

ZRUŠENÉ! školenie „Štandardy v kocke“

12. júna 2020 Milí záujemcovia, s poľutovaním Vám oznamujeme, že plánovaný seminár „Štandardy v kocke“, ktorý sa mal uskutočniť 15.06.2020 v Poprade sme nútení zrušiť z...

Written by:

12. júna 2020 / Komentáre vypnuté na ZRUŠENÉ! školenie „Štandardy v kocke“

Školenie od Medirex (COVID-19)

6. júna 2020 Milí záujemcovia! Pred par dňami sme Vás, ktorí ste sa zapísali do predbežného formulára so záujmom o školenie s firmou Medirex, informovali na Vaše emailové adresy, že Vás...

Written by:

6. júna 2020 / Komentáre vypnuté na Školenie od Medirex (COVID-19)