Zrušený workshop „Odborné činnosti v sociálnej práci“

28. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Zrušený workshop „Odborné činnosti v sociálnej práci“

Články Vzdelávanie Z činnosti komory

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

ďakujeme za váš záujem zúčastniť sa plánovaného workshopu
ODBORNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNEJ PRÁCI, ktorý mala v pláne zorganizovať Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK
SP a ASP) pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce v
Trenčíne dňa 25.3.2020.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu kvôli šíreniu
ochorenia COVID-19 – sme boli nútení presunúť jarné konanie workshopu a ani jeseň nám nie je priaznivo naklonená…

S Predstavenstvom SK SP a ASP sme sa preto rozhodli presunúť workshop na rok 2021.

O novom termíne budeme informovať všetkých prihlásených
(prihlasovací formulár bude stále aktívny) a tiež na www stránkach SK SP a ASP.

V prípade, že viete o niekom koho by táto téma zaujímala, budeme vďační za zdieľanie informácií.

Prajeme všetko dobré a veríme, že sa nám v r. 2021 podarí s Vami stretnúť,

v mene Profesijnej rady SK SP a ASP
K. Mažárová