Medzinárodná vedecká konferencia

25. septembra 2019 15. NOVEMBER 2019 Vás pozývame na  na VI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu ZDRAVOTNO-SOCIÁLNE A OŠETROVATEĽSKÉ ASPEKTY CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ Miesto konania konferencie:...

Written by:

25. septembra 2019 / Komentáre vypnuté na Medzinárodná vedecká konferencia

Národný projekt Kvalita sociálnych služieb

15. septembra 2019 Zamerané na kvalitu sociálnych služieb Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje od  júna 2019 do februára 2023...

Written by:

15. septembra 2019 / Komentáre vypnuté na Národný projekt Kvalita sociálnych služieb

Arteterapeutické dni východu 2019

7. septembra 2019 DENNÉ CENTRUM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA PRAEMIUM – PERMANSIO s.r.o.  a Facilitas n.o.  Košice    Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II....

Written by:

7. septembra 2019 / Komentáre vypnuté na Arteterapeutické dni východu 2019

Snem 2019

28. augusta 2019 Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP pozývame na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2019 v Žiline, v čase od...

Written by:

28. augusta 2019 / Komentáre vypnuté na Snem 2019

Septembrové školenie „Štandardy kvality v kocke“ v Poprade

19. júla 2019 Vážené kolegyne a kolegovia, Slovenská komora SP a ASP  Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Štandardy kvality v kocke, ktorá sa uskutoční dňa 16. septembra 2019...

Written by:

19. júla 2019 / Komentáre vypnuté na Septembrové školenie „Štandardy kvality v kocke“ v Poprade

XI. medzinárodná vedecká konferencia „Aktivizacia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“

17. júla 2019 opäť máme možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej vedeckej konferencii AKTIVIZÁCIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY 19. september 2019 ...

Written by:

17. júla 2019 / Komentáre vypnuté na XI. medzinárodná vedecká konferencia „Aktivizacia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“

Bez vás to nejde.

15. júla 2019 Od júla 2018 je naša komora partnerom projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl. Projekt je...

Written by:

15. júla 2019 / Komentáre vypnuté na Bez vás to nejde.

Vzdelávacie aktivity Slovenskej komory SP a ASP

2. júla 2019 Vážené kolegyne a kolegovia, pod nižšie uvedením odkazom nájdete dotazník, v ktorom je prehlaď možných vzdelávacích aktivít.  Na základe získaných údajov...

Written by:

2. júla 2019 / Komentáre vypnuté na Vzdelávacie aktivity Slovenskej komory SP a ASP

Spolupráca s výborom NR SR pre sociálne veci

4. júna 2019 Dňa 17.5.2019 zrealizovali zástupcovia Slovenskej komory SPaASP spoločné stretnutie s predsedníčkou Výboru pre sociálne veci NR SR doc. PhDr. Alenou Bašistovou, PhD., ktorá...

Written by:

4. júna 2019 / Komentáre vypnuté na Spolupráca s výborom NR SR pre sociálne veci

Národná bezplatná nonstop telefonická linka pre ženy zažívajúce násilie

18. mája 2019 má snahu doplniť tím poradkýň na bezplatnej telefonickej linke, ktorá jeprioritne určená pre klientky, ktoré zažívajú alebo majú podozrenie, že zažívajú domáce násilie....

Written by:

18. mája 2019 / Komentáre vypnuté na Národná bezplatná nonstop telefonická linka pre ženy zažívajúce násilie