Made in Social Europe Exhibition *Call for Projects* (ENG)

23. októbra 2020 This month, we begin the process of launching our 2020 exhibition, Made in Social Europe. COVID-19 has taught us a lot, most notably the urgent need to address the socio-economic...

Written by:

23. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Made in Social Europe Exhibition *Call for Projects* (ENG)

Webinár pre sociálnych pracovníkov pracujúcich vo vojnových konfliktoch (ENG)

23. októbra 2020 Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW Europe) vás pozýva na webinár zameraný na: Sociálni pracovníci pôsobiaci v konfliktných a vojnových zónach v Európe...

Written by:

23. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Webinár pre sociálnych pracovníkov pracujúcich vo vojnových konfliktoch (ENG)

Odmeny pre terénnych sociálnych pracovníkov – list

20. októbra 2020 SKSPaASP doručuje list Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Združeniu miest a obcí Slovenska a...

Written by:

20. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Odmeny pre terénnych sociálnych pracovníkov – list

Zasadnutie Snemu SKSPaASP

5. októbra 2020 Milí členovia, vzhľadom na neutíchajúce šírenie pandémie COVID-19, vyhlásenie núdzového stavu a prísnych opatrení pre konanie hromadných akcií Vám oznamujeme, že zasadnutie...

Written by:

5. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie Snemu SKSPaASP

Účasť vo výberovom procese do národného projektu PROFI II. – predĺžený termín prihlasovania do 09.10.2020

2. októbra 2020 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v národnom projekte NP PROFI II. v realizácii špecializovaného vzdelávania v posudkovej...

Written by:

2. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Účasť vo výberovom procese do národného projektu PROFI II. – predĺžený termín prihlasovania do 09.10.2020

VÝZVA

19. septembra 2020 Vážení sociálni pracovníci! Podľa  § 17 ods. 2, písm. d) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti...

Written by:

19. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na VÝZVA

Otvorený list predsedovi vlády, ministrovi MPSVR, ZMOS, ÚMaO, primátorom a starostom

17. septembra 2020 SKSPaASP poslala otvorený list predsedovi vlády SR, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, predsedovi združenia miest a obcí Slovenska, prezidentovi Únie miest a obcí...

Written by:

17. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Otvorený list predsedovi vlády, ministrovi MPSVR, ZMOS, ÚMaO, primátorom a starostom

Zmena Internej smernice č. FIN 3/2016 Platenie členských príspevkov

17. septembra 2020 Dávame do pozornosti nový dodatok k Internej smernici č. FIN 3/2016, ktorá hovorí o platení členských príspevkov v SKSPaASP. Dodatok k uvedenej smernici nájdete tu....

Written by:

17. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Zmena Internej smernice č. FIN 3/2016 Platenie členských príspevkov

Dotazník (vnímanie expresívnych terapií)

4. septembra 2020 Vážené sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je získať sondu o vnímaní expresívnych terapií...

Written by:

4. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Dotazník (vnímanie expresívnych terapií)

Vytváranie štandardov sociálnej práce v zdravotníctve

28. augusta 2020 Vítané sú Vaše vedomosti, skúsenosti, ochota venovať svoj voľný čas achuť tvoriť niečo nové… Momentálne...

Written by:

28. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Vytváranie štandardov sociálnej práce v zdravotníctve