Záznam z diskusie Prínos sociálnej práce v starostlivosti o duševné zdravie

27. septembra 2021 / Komentáre vypnuté na Záznam z diskusie Prínos sociálnej práce v starostlivosti o duševné zdravie

Zo sveta sociálnej práce

Liga za duševné zdravie pripravila zaujímavú diskusiu k téme prínosu sociálnej práce. Pozrite si ju zo záznamu:

Popis k diskusii na youtube kanály Ligy za duševné zdravie:

Postavenie sociálnej práce v systéme starostlivosti o duševné zdravie je desiatky rokov zaznávané. Sociálni pracovníci sa často vnímajú skôr ako administratívni pracovníci bez ambície participovať na prevencii, liečbe a rehabilitácii ľudí s duševným ochorením. Pomyselné nožnice medzi rezortmi zdravotníctva a sociálnych vecí sa stále viac roztvárajú v neprospech prijímateľov našej pomoci. Mnohí psychiatri a psychológovia pritom uznávajú potrebu odpútania sa iba od medicínskeho prístupu k ľuďom s duševným ochorením, sociálni pracovníci naviac sprevádzajú týchto ľudí aj na miestach a v životných situáciách, kam sa psychiater ani psychológ štandardne nedostanú. Ako môže pomôcť sociálna práca v starostlivosti o duševné zdravie a ľuďom s duševnou poruchou? Môže sa sociálny pracovník stať psychoterapeutom? Ak áno, tak s akými kompetenciami? Akú reformu systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku potrebujeme?

Diskusiu moderuje: prof. PhDr. Michal Oláh – redaktor časopisu .týždeň, sociálny pracovník

Hosťami diskusie sú:

– Mgr. Katarína Mažárová – predsedníčka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov

– Doc.PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. – riaditeľka Trojlístok n.o., sociálna pracovníčka

– MUDr. Dagmar Breznoščáková PhD. – vice-prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, výkonná riaditeľka ODOS o.z., psychiatrička a psychoterapeutka

– Mgr. Marek Roháček – predseda Návrat o.z, sociálny pracovník

– Mgr. Vladimír Hambálek – Coachingplus, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, sociálny pracovníka a psychoterapeut

Partneri podujatia: Slovenská komora sociálnych pracovníkov . týždeň Denník N