Pozvánka na 9. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti

9. júla 2021 Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Ešte stále je možné prihlásiť sa do posterovej sekcie  _9. ročníka_ _Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti_,...

Written by:

9. júla 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na 9. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Stanovisko Slovenskej komory SP a ASP k ZPS Prievidza

7. júla 2021 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na základe medializovaných informácií k Zariadeniu pre seniorov Prievidza...

Written by:

7. júla 2021 / Komentáre vypnuté na Stanovisko Slovenskej komory SP a ASP k ZPS Prievidza

ZOZNAM ČLENOV KOMORY S INFORMÁCIOU O NE/ZAPLATENÍ ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

2. júla 2021 V súlade s čl. 3 bod 4 Internej smernice č. FIN / 1-2020 Platenie členských príspevkov a evidencia a vymáhanie pohľadávok komora zverejňuje aktualizáciu zoznamu členov...

Written by:

2. júla 2021 / Komentáre vypnuté na ZOZNAM ČLENOV KOMORY S INFORMÁCIOU O NE/ZAPLATENÍ ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Pomáhanie a zvládanie únavy z pomáhania – dotazník

22. júna 2021 Milý/á účastník/čka výskumu, touto cestou by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie nasledujúcej batérie dotazníkov, ktoré sa zameriavajú na Vaše pozitívne a negatívne...

Written by:

22. júna 2021 / Komentáre vypnuté na Pomáhanie a zvládanie únavy z pomáhania – dotazník

Socialis pozýva na vzdelávanie k štandardom kvality

21. mája 2021 Cieľom vzdelávania je zoznámiť účastníkov kurzu s legislatívnym ukotvením štandardov kvality a poukázať na vhodné aj nevhodné postupy pri ich implementácii do praxe....

Written by:

21. mája 2021 / Komentáre vypnuté na Socialis pozýva na vzdelávanie k štandardom kvality

Ponuka zapojenia sa do ubert H. Humphrey Programu

21. mája 2021 Hubert H. Humphrey Program ponúka mladým odborným pracovníkom a odborníkom z praxe (mid-career), ktorí preukážu potenciál v oblasti vedenia ľudí, 10-mesačné postgraduálne...

Written by:

21. mája 2021 / Komentáre vypnuté na Ponuka zapojenia sa do ubert H. Humphrey Programu

IFSW webinár

21. mája 2021 IFSW Europe pozýva sociálnych pracovníkov v Európe na online webinár zameraný na: príspevok sociálnych pracovníkov do rozhodovacieho procesu na zasadnutí INGO Rady Európy; a na...

Written by:

21. mája 2021 / Komentáre vypnuté na IFSW webinár

Stanovisko k etickým otázkam sociálnej práce počas pandémie koronavírusu a ochorenia COVID-19

3. mája 2021 (12 odporúčaní) Profesijná rada komory vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce. 1 Predložené odporúčania predkladá z vlastného podnetu...

Written by:

3. mája 2021 / Komentáre vypnuté na Stanovisko k etickým otázkam sociálnej práce počas pandémie koronavírusu a ochorenia COVID-19

Stanovisko k etickým otázkam výkonu sociálnej práce v útulku anonymizované na základe podnetu členky komory A. N.

29. apríla 2021 Dňa 11. marca 2021 bol komore zaslaný podnet p. A. N., adresa anonymizovaná, ktorým sa na komoru obracajú „s prosbou o podporu a  pomoc pri riešení podnetu…“, ktorý na...

Written by:

29. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Stanovisko k etickým otázkam výkonu sociálnej práce v útulku anonymizované na základe podnetu členky komory A. N.

Aktualizácia Etického kódexu

29. apríla 2021 Etický kódex prezentovaný na Sneme Komory dňa 27.4.2021 nájdete TU....

Written by:

29. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Aktualizácia Etického kódexu