Pomáhanie a zvládanie únavy z pomáhania – dotazník

22. júna 2021 / Komentáre vypnuté na Pomáhanie a zvládanie únavy z pomáhania – dotazník

Zo sveta sociálnej práce

Milý/á účastník/čka výskumu,

touto cestou by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie nasledujúcej batérie dotazníkov, ktoré sa zameriavajú na Vaše pozitívne a negatívne skúsenosti s pomáhaním. Následne po dobu 15 dní budete mať možnosť sa zúčastniť tréningu ako sa naučiť so sebou lepšie zaobchádzať v situáciách pomáhania. Tesne po skončení tréningu a dva mesiace potom ešte vyplníte batériu dotazníkov aby sme overili efekt tréningu a jeho trvácnosť.

Zodpovedaním na nasledovné otázky a vyplnením súboru dotazníkov poskytujete súhlas so spracovaním osobných údajov výlučne na výskumné účely. Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že výskum sa bude realizovať anonymne. Z výskumu pre Vás nebudú plynúť žiadne dôsledky a môžete z neho kedykoľvek odstúpiť. Výskum je súčasťou riešenia výskumného grantu VEGA 1/0075/19. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tohto výskumu nás kontaktujte na natalondrejkova@gmail.com

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme

Mgr. Natália Ondrejková
prof. Mgr. Júlia Halamová, PhD.

Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Dotazník nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrJ3IxCJrU7gbrntZGKCR1GZHIVB1Dalw1Tlb04b9xs4ciRQ/viewform?gxids=7628