Stanovisko Slovenskej komory SP a ASP k ZPS Prievidza

7. júla 2021 / Komentáre vypnuté na Stanovisko Slovenskej komory SP a ASP k ZPS Prievidza

Z činnosti komory

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na základe medializovaných informácií k Zariadeniu pre seniorov Prievidza (https://www.aktuality.sk/clanok/904166/privazovanie-seniorov-o-postel-v-prievidzi-vyriesila-to-pokuta-1500-eur/)  si dovoľuje vydať nasledovné stanovisko:

 Rešpektujeme na základe medializovaných informácií ako sa k tomuto skutku postavili všetky zúčastnené strany a inštitúcie.  

V  tejto chvíli považujeme za dôležité zdôrazniť nevyhnutnosť zmien filozofie a systému poskytovania sociálnych služieb v zmysle zmocňovania klientov, napĺňania ich potrieb (nielen základných,
ale s podporou všetkých, ktoré človek má) a to najmä v rámci komunitnej starostlivosti.

Nevyhnutnou súčasťou systému je kvalifikovaný a celoživotne vzdelávaný personál a evaluácia poskytovaných služieb klientami, ich príbuznými i samotným personálom.

K popisovaným zmenám navrhujeme otvorenie širokej diskusie odborníkov, tvorcov legislatívy, zástupcov štátnej správy a samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb  a v neposlednom rade i prijímateľov služieb.

Mgr. Katarína Mažárová – predsedníčka SK SP a ASP