Inšpiratívny rozhovor na tému súcit a sebasúcit

20. augusta 2021 / Komentáre vypnuté na Inšpiratívny rozhovor na tému súcit a sebasúcit

Zo sveta sociálnej práce

Témy: Súcit – Sebasúcit – Prečo ho trénovať? – Ako ho trénovať? – Všímavosť – Význam svojpomocnej skupiny – Súcit a sebasúcit v kontexte abstinujúceho závislého – Dá sa s použitím súcitu a sebasúcitu zbaviť úplne traumy z detstva? – Ako môže sebasúcit a súcit pomôcť párom, ktorým sa nedarí počať dieťa a túžia po ňom? – Téma sebasúcitu a súcitu v supervízii pomáhajucich profesií

Diskutujú: Mgr. Hana Vojtová, psychoterapeutka traumy, klinická psychologička

PhDr. Jarmila Majáková, PhD., sociálna pracovníčka, supervízorka

Viac informácií nájdete na https://majaksocio.sk.