Pozvanie: Teoretické a praktické východiská sociálnej práce s páchateľmi a obeťami delikventnej činnosti

16. júla 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvanie: Teoretické a praktické východiská sociálnej práce s páchateľmi a obeťami delikventnej činnosti

Zo sveta sociálnej práce

Vážené dámy, vážení páni,

v mene dekanky Pedagogickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Edity Partovej, CSc a vedúcej Katedry sociálnej práce prof. PhDr. Moniky Mačkinovej, PhD., ako aj odborných garantov, vedeckého výboru a organizačného výboru si Vás dovoľujem pozvať na medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu zameranú na forenznú sociálnu prácu s názvom: Teoretické a praktické východiská sociálnej práce s páchateľmi a obeťami delikventnej činnosti.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 14. – 15. 10. 2021 cez Microsoft Teams (online).

Podrobné informácie o konferencii nájdete v prílohách tohto e-mailu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom

na: kspkonferencia@fedu.uniba.sk

S pozdravom za celý kolektív KSP

Mgr. Martin Valentíny, PhD.

Prílohy:

Pozvánka

Všeobecné info

Prihláška