Pozvanie na Medzinárodnú vedeckú konferenciu MULTIDISCIPLINÁRNE SKÚSENOSTI Z PRAXE PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA/KLIENTA S COVID-19

27. septembra 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvanie na Medzinárodnú vedeckú konferenciu MULTIDISCIPLINÁRNE SKÚSENOSTI Z PRAXE PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA/KLIENTA S COVID-19

Zo sveta sociálnej práce

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA

Detašované pracovisko Bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce

COLLEGIUM HUMANUM Warsaw Management University, Warsawa, Poland

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ,
Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd,

Zlín, Česká republika

STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY

Faculty of Health and Physical Education, Uzhhorod, Ukraine

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE (SSPO)

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
SO SÍDLOM V MICHALOVCIACH

SLOVENSKÁ KOMORA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE

MESTO MICHALOVCE

NSP ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE, a.s., člen siete nemocníc SVET ZDRAVIA a.s.

ZVAZ DIABETIKOV SLOVENSKA

Vás pozývajú na

VIII. Medzinárodnú vedeckú konferenciu

MULTIDISCIPLINÁRNE SKÚSENOSTI Z PRAXE PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ

A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA/KLIENTA S COVID-19

12. NOVEMBER 2021

MIESTO KONANIA KONFERENCIE: AULA Č. 106

VYSOKEJ ŠKOLY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY,

Detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku,

Partizánska 23, Michalovce

Viac informácií na https://www.vssvalzbety.sk/veda/konferencie