SOCIÁLNY PRACOVNÍK _ NEVIDENÝ _ NEPOČUTÝ _ NEOHODNOTENÝ

11. marca 2023 / Komentáre vypnuté na SOCIÁLNY PRACOVNÍK _ NEVIDENÝ _ NEPOČUTÝ _ NEOHODNOTENÝ

Z činnosti komory

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP) pri príležitosti
SVETOVÉHO DŇA SOCIÁLNEJ PRÁCE, ktorý v tomto roku pripadá na 21. marec zdôrazňuje, že SOCIÁLNY PRACOVNÍK NA SLOVENSKU POTREBUJE BYŤ

VIDENÝ
POČUTÝ
OHODNOTENÝ
REŠPEKTOVANÝ
a
MAJÚCI KVALITNÉ PODMIENKY NA PRÁCU

SK SP a ASP vo februári 2023 spustila verejnú anketu, ktorú zverejňuje na svojom FB profile kde pozýva
profesionálov vykonávajúcich sociálnu prácu reagovať a zdieľať odpovede na nasledovné 4 otázky:

  1. Čo je podľa vás sociálna práca? Ako by ste ju definovali?
  2. Ako sa cítite ako sociálny pracovník/čka?
  3. Rešpektujú Vás ako sociálneho pracovníka?
  4. Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávate pri výkone svojej profesie?

Uvítame príležitosť verejne cez média diskutovať o PROFESII SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
a ich STATUSE
pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce -21. marca 2023.

Verejnú diskusiu na tému sociálnej práce v SR vnímame ako morálnu podporu pre našich kolegov a
kolegyne, ktorí v spoločenskom a profesijnom statuse hlboko zaostávajú za zdravotníkmi, pedagógmi a
inými pomáhajúcimi profesiami. Zároveň je to príležitosť, aby sa verejnosť dozvedela o profesii sociálneho
pracovníka viac – máme totiž za to, že v priebehu života sa s ňou priamo alebo sprostredkovane stretne
každý človek.

K aktuálnemu statusu profesie sociálneho pracovníka v SR sme vydali 12. 12. 2022 tlačovú správu
s dôvodmi prečo profesiu považujeme v SR za „neviditeľnú“.

Od začiatku vzniku SK SP a ASP sa snažíme v spoločnosti – tak vo verejnom priestore ako aj odborných
fórach o to, aby sa sociálnym pracovníkom/čkám dostalo dôstojné pracovné ohodnotenie (i v zmysle
podmienok výkonu svojej práce) a statusu tohto povolania.

Povolanie sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce je pre spoločnosť dôležité a nezastupiteľné.
Profesia je mimoriadne náročná vo všetkých oblastiach verejného života (štátna správa, samospráva,
sociálne služby, centrá pre deti a rodiny, školstvo, zdravotníctvo, zbor väzenskej a justičnej stráže,
akreditované subjekty.) najmä s ohľadom na aktuálne podmienky jej výkonu a zároveň i pre vznikajúcu
„zástupnú traumatizáciu“.

Neoptimálne podmienky v systéme, finančné nedocenenie, z dôvodu fyzického, emočného vyčerpania,
narastajúcej agendy a pribúdajúcich náročných krízových sociálnych situácií jedincov, ale i celosvetových
zmien -pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine, migračné krízy prispievajú k častej fluktuácii kolegov/gýň.

Ak sociálna práca nebude atraktívna, nastane akútny nedostatok profesionálnych pracovníkov a vznikne
riziko, že vzrastie už aj tak vysoké napätie v spoločnosti a do zvládania vypätých situácii bude potrebné
zapojiť políciu a armádu.

Profesionálnym sociálnym pracovníkov chýba o.i. i bezplatné systematické špecializované vzdelávanie,
ktoré si financujú z vlastných prostriedkov aj napriek nízkej mzde.

Ako uvádza Štatistický úrad SR: „Reálne mzdy sa za celý vlaňajšok najviac znížili pracujúcim
v zdravotníctve a sociálnej pomoci a to o 9,1%,…“ (viac na: https://sita.sk/vofinanciach/realne-mzdy-zaznamenali-vlani-najprudsi-prepad-za-poslednych-22-rokov-tempu-inflacie-nedokazalo-odolat-ziadne-odvetvie/ ).

STATUS SOCIÁLNEJ PRÁCE SI V PODMIENKACH SLOVENSKA ZASLÚŽI REŠPEKT a ZLEPŠENIA.

K téme sa radi vyjadria:
Predsedníčka SK SP a ASP: Mgr. Katarína Mažárová – sociálna pracovníčka
Podpredseda SK SP a ASP: Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. – sociálny pracovník
Členka Predstavenstva SK SP a ASP: PhDr. Jarmila Majáková, PhD. – sociálna pracovníčka
Členka Predstavenstva SK SP a ASP: PhDr. Alica Kozelová, MBA – sociálna pracovníčka
Členka Predstavenstva SK SP a ASP: Bc. Ľubica Balogová – sociálna pracovníčka

Príloha: Informácia o ankete (PDF)

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
––––––––––––––––––––––
Mgr. Katarína Mažárová
predsedníčka
Slovenská komora SP a ASP (SK SP a ASP)
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava
mail: katarina.mazarova@socialnapraca.sk
tel.: 0905 528 105

Správa v PDF