Prosím, odsúďte ma

6. februára 2017 Sedím nad rozhodnutím súdu, ktorý uznal vinnou sociálnu pracovníčku, kolíznu opatrovníčku. Vraj pochybila a ak by konala inak, Lucka mohla ešte žiť. Generálna prevencia, tak...

Written by:

6. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Prosím, odsúďte ma

Proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v SR – podporné stanovisko Slovenskej komory SP a ASP

22. septembra 2016 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ako profesijná organizácia vyjadruje podporu procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych...

Written by:

22. septembra 2016 / Komentáre vypnuté na Proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v SR – podporné stanovisko Slovenskej komory SP a ASP

Pozvánka na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

13. septembra 2016 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENOVIA, VÁŽENÉ HOSŤUJÚCE ČLENKY, VÁŽENÍ HOSŤUJÚCI ČLENOVIA KOMORY Srdečne vás pozývam na zasadnutie snemu komory, ktoré sa uskutoční dňa...

Written by:

13. septembra 2016 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

Pozvánka na kongres ATRIBÚTY SOCIÁLNEJ PRÁCE V NOVOM MILÉNIU

13. septembra 2016 Milé sociálne pracovníčky a pracovníci, asistentky a asistenti sociálnej práce, hosťujúce členky a členovia Slovenskej komory SP a ASP, milí kolegovia, priatelia. Slovenská...

Written by:

13. septembra 2016 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na kongres ATRIBÚTY SOCIÁLNEJ PRÁCE V NOVOM MILÉNIU

Sociálni pracovníci by mali byť odvážni v zastupovaní záujmov dieťaťa

20. mája 2016 V ostatných dňoch otriasol širokou verejnosťou prípad násilného odobratia maloletého Marca spôsobom, ktorý vyvolal vlnu oprávneného pobúrenia. Žiaľ, výkon súdneho...

Written by:

20. mája 2016 / Komentáre vypnuté na Sociálni pracovníci by mali byť odvážni v zastupovaní záujmov dieťaťa

Podpora zamestnávateľských organizácií poskytujúcich sociálne služby v sociálnom dialógu

16. mája 2016 Občianske združenie TENENET, o.z. vypracovalo prípadovú štúdiu o stave štrukturálneho sociálneho dialógu na Slovensku. Táto prípadová štúdia je výstupom projektu PESSIS 3...

Written by:

16. mája 2016 / Komentáre vypnuté na Podpora zamestnávateľských organizácií poskytujúcich sociálne služby v sociálnom dialógu

Mladí dospelí z detských domovov – klienti špecializovaného sociálneho poradenstva

15. apríla 2016 Občianske združenie Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc vzniklo v roku 2003 v Prešove. Jeho poslaním je zlepšovať spoločenské postavenie sociálne znevýhodnených skupín...

Written by:

15. apríla 2016 / Komentáre vypnuté na Mladí dospelí z detských domovov – klienti špecializovaného sociálneho poradenstva

Svetový deň sociálnej práce 2016

14. marca 2016 Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov už vyše tridsať rokov vyhlasuje Svetový deň sociálnej práce. Tento deň pripadá vždy na tretí utorok v mesiaci marec. V tomto...

Written by:

14. marca 2016 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce 2016

Sociálna práca v zdravotníckych zariadeniach

14. marca 2016 Keď sa povie sociálna práca, väčšina ľudí si predstaví sociálneho pracovníka na úrade, prípadne pracovníka tretieho sektoru. Sociálnych pracovníkov však nájdete aj vo...

Written by:

14. marca 2016 / Komentáre vypnuté na Sociálna práca v zdravotníckych zariadeniach

Odkaz o. Antona Srholca

7. marca 2016 Dnes, 7.3.2016, sú tomu dva mesiace od smrti nášho vzácneho priateľa o. Antona Srholca. Pri tejto príležitosti prinášame medailón tohto priekopníka sociálnej práce na...

Written by:

7. marca 2016 / Komentáre vypnuté na Odkaz o. Antona Srholca