Quo Vadis Komora naša?

4. marca 2021 / Komentáre vypnuté na Quo Vadis Komora naša?

Z činnosti komory

Prof. Schavel a PhDr. Kuzišin, Phd. sa ešte v minulom roku pozreli na to, ako vnímajú sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky

– svoju rolu v spoločnosti
– pôsobenie Komory vo vzťahu k rozličným oblastiam sociálnej práce, vrátane jej posunu
– kroky, ktoré by pomohli profesionalizácii sociálnej práce na Slovensku.

V rámci online diskusie (2. marca 2021) časť týchto záverov predstavili a zhovárali sa tiež o budúcnosti profesie, povinnej registrácii, záväznosti etického kódexu a ďalších výstupoch.

Podujatie moderuje: Vlado Hambálek
Diskutujú: prof. PhDr. Milan Schavel, PhDr. František Drozd, PhD. – podpredseda Komory