Odmeny pre terénnych sociálnych pracovníkov – list

20. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Odmeny pre terénnych sociálnych pracovníkov – list

Články Z činnosti komory

SKSPaASP doručuje list Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Združeniu miest a obcí Slovenska a Únii miest a obcí SR list, v ktorom navrhuje legislatívnemu odboru vlády SR a MPSVaR SR návrh na úpravu nariadenia vlády č. 271/2020 Z.z. s tým, aby aj terénni sociálni pracovníci v „prvej línii“ boli finančne ocenení.

Znenie listu si môžete prečítať tu.

Návrh na úpravu nariadenia vlády č. 271/2020 Z.z. si môžete prečítať tu.