Návrh na začatie disciplinárneho konania voči členom SKSPaASP, ktorí neuhradili členský príspevok

10. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Návrh na začatie disciplinárneho konania voči členom SKSPaASP, ktorí neuhradili členský príspevok

Články Z činnosti komory

Milí členovia SKSPaASP,

vzhľadom na nesplnenie si zákonnej povinnosti člena Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce sa Slovenská komora SP a ASP ocitla v nepriaznivej finančnej situácii, pre ktorú nedokáže riadne zabezpečovať chod komory a niektoré zákonné kompetencie.

Z uvedeného dôvodu podalo Predstavenstvo SKSPaASP Disciplinárnej komisii „Návrh na začatie disciplinárneho konania proti členom komory“, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť zaplatiť ročný členský príspevok za rok 2020 a predchádzajúce roky.

Ak si nie ste istí, či ste členský príspevok uhradili, nižšie v zozname si to môžete overiť.

Zoznam členov komory s vyznačením plnenia si povinnosti zaplatenia členského príspevku (k 10.11.2020) 

Prosíme taktiež o trpezlivosť a zhovievavosť pri analýze pohľadávok členských príspevkov, môže sa stať, že člen je v zozname uvedený ako neplatič a pritom zaplatil, resp. niektorí zaplatili aj dvakrát. V takom prípade nám prosím pošlite emailom na tajomnicka@socialnapraca.sk potvrdenie o zaplatení členského príspevku – stačí scan. Duplicitné platby členského príspevku budeme riešiť individuálne.

Ďakujeme za pochopenie.