Pozvánka a prihláška na Snem Komory 27.4.2021

21. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvánka a prihláška na Snem Komory 27.4.2021

Z činnosti komory

Dovoľujeme si pozvať Vás na online rokovanie Snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční 27.4.2021 od 9:45 online formou. Predbežný program je nasledovný:

09:45 –  10:00            Prihlasovanie účastníkov

Schválenie programu, Schválenie zapisovateľa, Schválenie návrhovej komisie

10:00 – 10:20             Úvodné príhovory hostí, podpredsedu komory                  

10:20 – 10:50           Schválenie aktualizácie základných dokumentov komory

Rokovací poriadok, Volebný poriadok, Hospodársky poriadok, Etický kódex

10:50 – 11:15            Prijímanie hosťujúceho člena komory

11.15 – 12:15           Informácia k voľbám a voľby.

Voľba predsedu komory, voľby členov dozorne rady a člena disciplinárnej komisie.

12:15 – 13:00          Obed – prestávka

13:00 – 13:30          Vyhlásenie výsledkov volieb

Volebná komisia

13:30 hod.              Záver zasadnutia snemu

V prípade záujmu zúčastniť sa Snemu a volieb, registrujte sa prosím cez nasledujúci link alebo formulár uvedený nižšie. Bez registrácie nebude možné Vaše hlasovanie.

 

https://forms.gle/u6XN24xzX6V9RpJ9A

Priebeh rokovania bude prebiehať podľa internej smernice č. 2/2021, ktorú nájdete TU