Zasadnutie Snemu SKSPaASP

5. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie Snemu SKSPaASP

Články Z činnosti komory

Milí členovia,

vzhľadom na neutíchajúce šírenie pandémie COVID-19, vyhlásenie núdzového stavu a prísnych opatrení pre konanie hromadných akcií Vám oznamujeme, že zasadnutie Snemu SKSPaASP sa konať dňa 19.11.2020 v
Košiciach nebude.

O ďalšom postupe a možnosti alternatívneho konania zasadnutia Snemu SKSPaASP Vás budeme informovať prostredníctvom emailov a webstránky SKSPaASP.

Držte sa v zdraví!

Predstavenstvo SKSPaASP