Otvorený list

3. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Otvorený list

Články Z činnosti komory

Stanovisko Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SKSPaASP) v súvislosti so zistenými nedostatkami v rámci dohľadu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v Zariadení pre seniorov (ZpS) v Prievidzi si môžete prečítať tu.