Stretnutie poroty Dobré srdce 2023

20. júna 2023 V kategórii odborný pracovník v sociálnych službách bolo prijatých 15 nominácií. Ďakujeme Vám za Vaše nominácie – pomáhate nám prezentovať a oceňovať kvalitu....

Written by:

20. júna 2023 / Komentáre vypnuté na Stretnutie poroty Dobré srdce 2023

Tlačová správa: Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupinyTlačová správa:

20. júna 2023 Vláda SR si osvojila odborné priority ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Sone Gaborčákovej a zaradila ich do programového vyhlásenia vlády. Pre rezort práce ide o...

Written by:

20. júna 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupinyTlačová správa:

Tlačová správa: Mimoriadne zvýšime finančný príspevok pre zariadenia sociálnych služieb:

20. júna 2023 Od 1. júla 2023 štát mimoriadne zvýši finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnej služby vo...

Written by:

20. júna 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Mimoriadne zvýšime finančný príspevok pre zariadenia sociálnych služieb:

Zásadná pripomienka k Nariadeniu vlády SR: finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby

5. júna 2023 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej „SK SP a ASP“) vzniesla zásadnú pripomienku k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa...

Written by:

5. júna 2023 / Komentáre vypnuté na Zásadná pripomienka k Nariadeniu vlády SR: finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby

Tlačová správa: Ocenenie DOBRÉ SRDCE 2023

31. mája 2023 Vážení poskytovatelia sociálnych služieb, APSS v SR  spustila kampaň Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2023. Do 15.6.2022  do 16 hod.  môžu záujemcovia...

Written by:

31. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ocenenie DOBRÉ SRDCE 2023

Tlačová správa: Akčný plán zabezpečí komplexnú podporu pre včasnú intervenciu a starostlivosť o deti v ranom veku a ich rodiny

29. mája 2023 Koordinácia a spolupráca medzi jednotlivými rezortmi a subjektami dokáže zabezpečiť komplexný vývin a sociálne začlenenie detí do siedmich rokov veku a ich rodín do...

Written by:

29. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Akčný plán zabezpečí komplexnú podporu pre včasnú intervenciu a starostlivosť o deti v ranom veku a ich rodiny

Tlačová správa: Lepšia dostupnosť a viac kapacít v sociálnych službách vďaka úspešnej výzve  z Plánu obnovy a odolnosti SR

25. mája 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, tzv....

Written by:

25. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Lepšia dostupnosť a viac kapacít v sociálnych službách vďaka úspešnej výzve  z Plánu obnovy a odolnosti SR

Národná cena Dobré srdce: nominácie

12. mája 2023 Nominujte, prosím, sociálneho pracovníka v sociálnych službách, o ktorom si myslíte, že si ocenenie Dobré srdce 2023 zaslúži – v rámci kategórie „odborný...

Written by:

12. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Národná cena Dobré srdce: nominácie

Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

5. mája 2023 Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za prvých 6 mesiacov fungovania rieši...

Written by:

5. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

Tlačová správa: Minister práce ocenil osobnosti z rezortu za ich výnimočnú prácu

4. mája 2023 Vyznamenanie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za mimoriadne zásluhy a výnimočné činy v pôsobnosti rezortu. Toto významné ocenenie odovzdal minister Milan Krajniak...

Written by:

4. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Minister práce ocenil osobnosti z rezortu za ich výnimočnú prácu