Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie (kód výzvy: 12I08-21-V03)

24. júla 2023 / Komentáre vypnuté na Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie (kód výzvy: 12I08-21-V03)

Infoservis SK SPaASP

Dovoľujeme si Vás informovať, že je aktuálne zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie (kód výzvy: 12I08-21-V03). Sociálni pracovníci a pracovníčky z rezortu zdravotnícva nemajú možnosť uchádzať sa o tieto prostriedky, pôsobiaci v iných oblastiach však áno. Zároveň evidujeme skutočnosť, že sociálni pracovníci a pracovníčky pôsobiaci v zdravotníctve majú obmedzené možnosti uchádzania sa o finančné prostriedky na svoje vzdelávanie aj z iných schém. Komunikujeme s kompetentnými orgánmi na riešení tejto situácie. V prípade nových informácií, zverejníme ich na web stránke.

Samotná informácia o Výzve je dostupná TU.

Príloha 1: Prezentácia

Príloha 2: Žiadosť

Mgr. Katarína Mažárová

Predsedníčka Slovenskej komory SP a ASP