Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

Konferencia AKTIVIZACIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY

V dňoch 21. – 22. septembra 2017 sa v Bratislave uskutoční IX. medzinárodná vedecká konferencia s názvom AKTIVIZÁCIA SENIOROV  A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY  V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY.

Všetky potrebné informácie a celý program konferencie nájdete v pozvánke.

Prehľad workshopov:

ŠTVRTOK

➡ Využitie biomarkerov demencií v bežnej klinickej praxi │ MUDr. Mária Králová, CSc. (SK)

➡ Alzheimerova choroba a stres │ Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD. (SK) Read More

Zmyslová aktivizácia

Milé sociálne pracovníčky, milí sociálni pracovníci,

prinášame Vám rozhovor s pani Ing. Bc. Hanou Vojtovou, ktorý bol uverejnený v českom časopise Sociální služby v máji 2017.

Veríme, že Vás koncept Zmyslovej aktivizácie osloví a tých z Vás, ktorí máte záujem dozvedieť sa viac, pozývame na Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie, ktorý sa uskutoční 7.9.2017 v Ružomberku. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

(Uverejnené so súhlasom pani Ing. Bc. Hany Vojtovej)


Rozhovor s Hanou Vojtovou, garantkou konceptu Smyslové aktivizace v ČR

Smyslová aktivizace (dále jen SmA) je koncept, který není v Evropě úplně neznámý, např. ve Švýcarsku se s touto metodou pracuje už více než 30 let. Do České republiky se dostal díky iniciativě Ing. Bc. Hany Vojtové, ředitelky Institutu Smyslové aktivizace a zároveň ředitelky Domova seniorů Mistra Křišťana v jihočeských Prachaticích, která tento model péče o velmi staré osoby a osoby se syndromem demence přivezla přímo od autorky konceptu Lore Wehner z Rakouska.  Stala se tak nadšenou propagátorkou konceptu, který má smysl, nabízí logický návod, jak správně s těmito seniory pracovat, aby byl zachován respekt, láska a úcta vůči nim. Tři atributy péče, které bychom měli ctít všichni, kteří pracujeme se seniory, poskytujeme jim péči a podporu v závěru jejich života.

Rozhovor vedla Mgr. Alena Sakařová

Read More

Kurz SOCIOTERAPIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom dvojsemestrálnom, 220-hodinovom kurze celoživotného vzdelávania s názvom SOCIOTERAPIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI, akreditovanom Ministerstvom ŠVVaŠ SR v rámci ďalšieho vzdelávania.

Organizátorom kurzu je Inštitút edukológie a sociálnej prace Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odbornou garantkou kurzu je prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.