Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

Podpora otvoreného listu predsedovi vlády SR k žiadosti o urýchlenie PROCESU TRANSFORMÁCIE A DEINŠTITUCIONALIZÁCIE.

Nezabúdajme, že je potrebné upozorňovať a hovoriť o dôsledkoch nenapredovania.

Na základe iniciatívy Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a Centra podpory deinštitucionalizácie sa aj  Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce stala  súčasťou skupiny viacerých organizácií, ktoré podporili otvorený list predsedovi vlády SR o urýchlenie PROCESU TRANSFORMÁCIE A DEINŠTITUCIONALIZÁCIE. Prípadovú štúdiu, list adresovaný premiérovi a ostatné s podporou súvisiace dokumenty môžete nájsť v prílohach:

Read More

Workshop STROMY

Milí priatelia,

DENNÉ CENTRUM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA Facilitas n.o. Košice Facilitas n.o.,

Vás pozýva na   “Umelecké terapie v praxi „

„Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom“

Projekt Umelecké terapie v praxi je venovaný psychológom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom a odborníkom v pomáhajúcich profesiách pracujúcich s deťmi a mládežou. Obsahovo sú postavené na zvládnutie sociálnych a komunikačných zručností pre prácu s deťmi a mládežou, rodinami a komunitou na školách a v zariadeniach sociálnych služieb.

Read More

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci

Milí priatelia,

Pozývame Vás na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci,

ktorá sa bude konať dňa 26. apríla 2018

v priestoroch Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 48.

Bližšie informácie, program, aj prihlášku nájdete na tejto stránke.