Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

SPAY konferencia

VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA,

srdečne vás pozývame na vedecké podujatie „jesenné vedecké
podujatie  „SPAY konferencia, ktorá sa už tradične koná na VŠZaSP
sv. Alžbety v Bratislave. Tohtoročná konferencia je organizovaná v
spolupráci s partnermi: Scranton University v Pennsylvánii (USA),
Prima OZ, HIA o.z. a ďalšími partnermi.

SPAY konferencia sa bude konať dňa 27.10.2018 v Bratislave na VŠZaSP
sv. Alžbety, Nám. 1. mája 1. Predbežný program podujatia si
môžete stiahnuť nižšie.

Prosíme rezervujte si tento termín vo vašich kalendároch na odborné
stretnutie o sociálnej patológii a sociálnych determinantoch zdravia
u detí, mládeže a mladých dospelých. Účasť na konferencii a
strava je bezplatná.

Budeme sa tešiť na vašu účasť a zdieľanie vašich skúseností.

Program SPAY 2018 – predbežný

https://www.seu.sk/prihlasenie-na-konferenciu/

Zrušenie zasadnutia snemu Slovenskej komory SP a ASP

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

prostredníctvom krátkej správy prinášame najnovšie informácie o dianí v komore.

 

Snem Slovenskej komory SP a ASP naplánovaný na 25.10.2018 sa ruší a presúva na neskorší termín, ktorý bude včas zverejnený.

Členovia Predstavenstva v rámci rokovania „per rollam“ vyjadrili súhlasné stanovisko a rozhodli nasledovne: Zasadnutie snemu sa presúva na budúci rok z dôvodu voľby nového predsedu komory a nutnosti dodržania termínov v súlade so stanovami komory.
Ďakujeme Vám za pochopenie, presunutie termínu snemu považuje predstavenstvo komory za to najschodnejšie riešenie. O vyhlásení volieb Vás budeme informovať prostredníctvom našej webstránky.

V mene Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej prace Vám prajeme príjemné jesenné dni plné pracovnej ale i rodinnej pohody.

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Vážené kolegyne a vážení kolegovia

pod záštitou primátora mesta Ružomberka MUDr. Igora Čombora, PhD.

a dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD.

 Vás srdečne pozývame na  MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFEENCIU

Sociálne služby v samospráve

Cieľom konferencie je prezentovať aktuálny stav plánovania sociálnych služieb v samospráve, vytvoriť platformu na širokú medziodborovú diskusiu v plánovaní sociálnych služieb.

Bližšie informácie o programe a prednáškach nájdete pod nasledujúcim odkazom.

PROGRAM KONFERENCIE