Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

SPAY konferencia

VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA,

srdečne vás pozývame na vedecké podujatie „jesenné vedecké
podujatie  „SPAY konferencia, ktorá sa už tradične koná na VŠZaSP
sv. Alžbety v Bratislave. Tohtoročná konferencia je organizovaná v
spolupráci s partnermi: Scranton University v Pennsylvánii (USA),
Prima OZ, HIA o.z. a ďalšími partnermi.

SPAY konferencia sa bude konať dňa 27.10.2018 v Bratislave na VŠZaSP
sv. Alžbety, Nám. 1. mája 1. Predbežný program podujatia si
môžete stiahnuť nižšie.

Prosíme rezervujte si tento termín vo vašich kalendároch na odborné
stretnutie o sociálnej patológii a sociálnych determinantoch zdravia
u detí, mládeže a mladých dospelých. Účasť na konferencii a
strava je bezplatná.

Budeme sa tešiť na vašu účasť a zdieľanie vašich skúseností.

Program SPAY 2018 – predbežný

https://www.seu.sk/prihlasenie-na-konferenciu/

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Vážené kolegyne a vážení kolegovia

pod záštitou primátora mesta Ružomberka MUDr. Igora Čombora, PhD.

a dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD.

 Vás srdečne pozývame na  MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFEENCIU

Sociálne služby v samospráve

Cieľom konferencie je prezentovať aktuálny stav plánovania sociálnych služieb v samospráve, vytvoriť platformu na širokú medziodborovú diskusiu v plánovaní sociálnych služieb.

Bližšie informácie o programe a prednáškach nájdete pod nasledujúcim odkazom.

PROGRAM KONFERENCIE

Vzdelávacia aktivita – Arteterapeutické dni východu 2018 v Košiciach.

Vážení kolegovia,

DENNÉ CENTRUM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA PRAEMIUM – PERMANSIO s.r.o. a Facilitas n.o.  Košice  a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II.

si Vás srdečne dovoľujú pozvať na odbornú vzdelávaciu aktivitu
Arteterapeutické dni východu 2018 v Košiciach.
KONFERENCIA MÁ INTERDISCIPLINÁRNY CHARAKTER, JE AKREDITOVANÁ
SLOVENSKOU KOMOROU PSYCHOLÓGOV A REGIONÁLNOU KOMOROU SESTIER A
PÔRODNÝCH ASISTENTIEK KOŠICE II.

Pozvánku a program nájdete v prílohe .

Pozvánka s programom