Pozvánka na snem spojený s voľbami (29.11.2023)

4. septembra 2023 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na snem spojený s voľbami (29.11.2023)

Infoservis SK SPaASP Z činnosti komory

Vážená členka Slovenskej komory SP a ASP,

Vážený člen Slovenskej komory SP a ASP,

ďakujem všetkým členom volených orgánov SK SP a ASP, ktorí venovali svoj čas a energiu práci pre SK SP a ASP a keďže sa v tomto roku končí ich funkčné obdobie – srdečne Vás pozývame na zasadnutie Snemu Slovenskej komory SP a ASP (SK SP a ASP), ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2023 o jeho forme prezenčne/online Vás budeme informovať po spracovaní Vašich preferencií, ktoré Vás prosíme uviesť spolu s aktualizáciou Vašich údajov v tomto formulári:    Aktualizácia údajov člena Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP) (google.com) do 17.9.2023, vrátane. Ďakujeme.

Zasadnutie Snemu SK SP a ASP bude spojené s voľbami do Predstavenstva, voľbami do Profesijnej rady, voľbami Dozornej rady, voľbami do Disciplinárnej komisie a voľbami predsedu SK SP a ASP, nakoľko všetkým v tomto roku končí funkčné obdobie.

Právo navrhovať kandidátov na voľbu členov Predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP, voľbu členov Dozornej rady Slovenskej komory SP a ASP a kandidátov na voľbu členov Volebnej komisie má každý člen SK SP a ASP.

Člen SK SP a ASP nemôže navrhnúť na volenú funkciu sám seba. Kandidáta musí navrhnúť iný člen SK SP a ASP. (bližšie informácie, spolu s lehotami nájdete v prílohe).

Zároveň  Vás chceme  informovať o tom, čím aktuálne žije SK SP a ASP.

Podarilo sa nám:

– pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce SK SK a ASP vydala vyhlásenie: SOCIÁLNY PRACOVNÍK _ NEVIDENÝ _ NEPOČUTÝ _ NEOHODNOTENÝ – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk) i rozposlala list svojim členom: Svetový deň sociálnej práce – 21. marec 2023 – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk) a pripravili sme pre Vás na FB Komory anketu, ktorej sumár nájdete na: Sumarizácia ANKETY 2023: Svetový deň sociálnej práce. – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

– SK SP a ASP vydala vyhlásenie, v ktorom informuje, že vzniesla zásadnú pripomienku k finančnému príspevku na poskytovanie sociálnej služby – celé znenie nájdete na: Zásadná pripomienka k Nariadeniu vlády SR: finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

– od 1.9.2023 sa sociálny pracovník ako odborný zamestnanec v školstve stáva realitou, podrobnejšie info na: Sociálny pracovník v školstve ako odborný zamestnanec sa stáva realitou – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

– na FB profile Komory prebehla diskusia: Sociálne služby vs. ľudsko-právne dilemy  Pozvanie na online diskusiu „Sociálne služby VS ľudsko-právne dilemy“ – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

– tiež na FB Komory nájdete diskusiu: Problematika postupov Inšpekcie v sociálnych veciachProblematika postupov Inšpekcie v sociálnych veciach – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

– vyhlásili sme OCENENIE SOPRA 2023 a ďakujeme všetkým, ktorí nominovali sociálnych pracovníkov: OCENENIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK – SOPRA 2023 (nominácie už len do 31.8.2023) – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

– požiadali sme Generálnu prokuratúru SR o pozastavenie výkonu dozoru Inšpekcie v sociálnych veciachŽiadosť o pozastavenie výkonu dozoru Inšpekcie v sociálnych veciach – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

– vydali sme Vyhlásenie k zaradenie sociálnych pracovníkov v zdravotníctve do kategórie iný zdravotnícky pracovníkVyhlásenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP)k zaradeniu sociálneho pracovníka v zdravotníctve do kategórie iný zdravotnícky pracovník – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

Pripravujeme:

– ako sme Vás v úvode informovali, spolu s Vami pripravujeme Snem SK SP a ASP a voľby do orgánov SK SP a ASP a predsedu SK SP a ASP

– v septembri pre Vás pripravujeme diskusiu na tému integrácia odídencov z Ukrajiny, podrobnosti nájdete na našom FB

– v októbri by sme pre Vás radi pripravili webinár o násilí na ženách a tiež webinár KIKO a RUKA – bližšie informácie nájdete na našom FB

Pracujeme na:

– podmienkach výkonu práce SPODaSK

– pripravujeme podklady k novele zákona  č. 219/2014 o sociálnej práci i a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. – pri tejto príležitosti Vás chceme požiadať o zaslanie Vašich námetov – čo si myslíte, že je potrebné v novej podobe zákona zmeniť – v priebehu septembra by mali začať rokovania o jeho novej podobe.

Ďakujeme všetkým členom za úhradu členských príspevkov, svoju úhradu si môžete skontrolovať na:Zoznam-clenov-komory_pohladavky-k-30062023-1.pdf (socialnapraca.sk) , ak ste tak doteraz neurobili, prosíme Vás o úhradu.

Záverom by sme Vás chceli povzbudiť a pozvať k aktívnej práci v SK SP a ASP a jej volených orgánoch, máme za to, že SK SP a ASP aktuálne potrebuje všetkých, ktorí majú ochotu a chuť ju posúvať ďalej, záleží na každom jednom členovi ako sa bude ďalej vyvíjať.

Prajeme Vám pekný zvyšok prázdnin a tešíme sa na stretnutie v novembri…

v mene Predstavenstva SK SP a ASP

K. Mažárová