Sociálny pracovník v školstve ako odborný zamestnanec sa stáva realitou

25. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Sociálny pracovník v školstve ako odborný zamestnanec sa stáva realitou

Z činnosti komory

Dovoľte mi, prosím,  touto cestou  veľmi pekne poďakovať všetkým zainteresovaným za ochotu venovať sa téme sociálnej práce a za podporu sociálnej práce v školstve a školských zariadeniach – veľmi si to vážime.

Vďaka  neúnavnej podpore, iniciatíve a nasadeniu sa sociálna práca v školstve stáva realitou.

Ukotvenie sociálneho pracovníka medzi odborných zamestnancov v školskom zákone je základným predpokladom, na ktorom je možné stavať.

Pre úplnosť uvádzam text schváleného poslaneckého návrhu a hlasovanie o ňom:

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=529706

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=50114

Sme si vedomí, že je potrebné ešte dotiahnuť viacero koncepčných vecí (napr. ukotvenie aj v inej súvisiacej legislatíve, profesiogram, kompetenčný model atď.) – čas na ich vytváranie nastáva práve teraz, keďže sa už vieme oprieť o bázu, ktorú nám vytvára školský zákon.

Sociálna práca v školstve a v školských zariadeniach i vďaka Vám vytvára príležitosť na vznik senzitívneho podporného systému pre deti i všetkých členov multidisciplinárneho tímu odborníkov, ktorí sa im v školách a školských zariadeniach, profitovať z nej môžu i rodiny detí a komunity, v ktorých žijú.

Prirodzene, táto legislatívna zmena posilňuje i status sociálneho pracovníka a zvyšuje  atraktivitu tejto zmysluplnej práce. 

Pre úplnosť pripájam i prezentáciu témy v médiách:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/20110/402942#1099

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/402380#1129

Ešte raz všetkým veľmi pekne Ďakujem a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri budovaní sociálnej práce v školstve a školských zariadeniach….

S úctou,

V mene Predstavenstva

K. Mažárová