Tlačová správa: Akčný plán zabezpečí komplexnú podporu pre včasnú intervenciu a starostlivosť o deti v ranom veku a ich rodiny

29. mája 2023 Koordinácia a spolupráca medzi jednotlivými rezortmi a subjektami dokáže zabezpečiť komplexný vývin a sociálne začlenenie detí do siedmich rokov veku a ich rodín do...

Written by:

29. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Akčný plán zabezpečí komplexnú podporu pre včasnú intervenciu a starostlivosť o deti v ranom veku a ich rodiny

Tlačová správa: Lepšia dostupnosť a viac kapacít v sociálnych službách vďaka úspešnej výzve  z Plánu obnovy a odolnosti SR

25. mája 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, tzv....

Written by:

25. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Lepšia dostupnosť a viac kapacít v sociálnych službách vďaka úspešnej výzve  z Plánu obnovy a odolnosti SR

Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

5. mája 2023 Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za prvých 6 mesiacov fungovania rieši...

Written by:

5. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

Tlačová správa: Minister práce ocenil osobnosti z rezortu za ich výnimočnú prácu

4. mája 2023 Vyznamenanie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za mimoriadne zásluhy a výnimočné činy v pôsobnosti rezortu. Toto významné ocenenie odovzdal minister Milan Krajniak...

Written by:

4. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Minister práce ocenil osobnosti z rezortu za ich výnimočnú prácu

Tlačová správa: Akčný plán Európskej záruky pre deti v SR

14. apríla 2023 S cieľom zlepšovať životné podmienky všetkým deťom, ktoré sa nie svojou vinou ocitli v neľahkých životných situáciách, prijala vláda Národný akčný plán Európskej...

Written by:

14. apríla 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Akčný plán Európskej záruky pre deti v SR

VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE (Zákon o inšpekcii)

19. januára 2022 VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOVA ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE Zástupcovia Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce sa v rámci...

Written by:

19. januára 2022 / Komentáre vypnuté na VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE (Zákon o inšpekcii)