Interaktívny seminár : Špecializované sociálne poradenstvo

3. mája 2019 / Komentáre vypnuté na Interaktívny seminár : Špecializované sociálne poradenstvo

Články Vzdelávanie Z činnosti komory Zo sveta sociálnej práce

 Vážené kolegyne a kolegovia

Slovenská komora SPaASP v spolupráci

s Bratislavským samosprávnym krajom

Vás pozývajú
na interaktívny seminár s názvom: Špecializované sociálne poradenstvo.

Radi by sme Vás touto cestou informovali, ze dochádza k nasledovnej zmene. Na pôvodne plánovaný termín 15.5.2019 bolo medzičasom zvolané zasadnutie Akreditačnej komisie MPSVaR, ktorej je náš lektor, pán Mgr. Vladimír Hambálek súčasťou. Z toho dôvodu dochádza k zmene termínu konania na

31.5.2019 od 9:00 do cca 12:00

priestory Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16.

Posledné voľné miesta !!

Prihlasovací formulár

Nečlenov by sme požiadali, aby nás o účasti/ neúčasti informovali telefonicky, alebo písomnou formou

tajomnicka@socialnapraca.sk

0948/342 442

Veríme, že sa táto nečakaná zmena stretne s pochopením.