Zasadnutie snemu Slovenskej komory SPaASP

5. novembra 2018 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie snemu Slovenskej komory SPaASP

Články Z činnosti komory

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP

srdečne Vás pozývame na zasadnutie snemu Slovenskej komory SPaASP, ktoré sa uskutoční

dňa 10 januára 2019 v Ružomberku,

miesto konania: Katolícka Univerzita, Aula Jána Pavla II. Hrabovská cesta, v čase od 9:00 – 15:30

 

PROGRAM SNEMU

Program snemu nájdete pod nasledovným odkazom

Pogram SNEM SKSPaASP docx .

Pre potreby uvoľnenia zo zamestnania sme pripravili  Potvrdenie pre zamestnávateľa

 

PRIHLASOVANIE NA SNEM

Prosíme Vás o prihlásenie svojej účasti cez prihlasovací formulár, ktorý Vám bol doručený v mesačníku.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 8. januára 2019. Pomôžete nám tak pripraviť naše spoločné stretnutie tak, aby čo najlepšie odpovedalo Vašim potrebám.

Dôležitá informácia:  na základe rozhodnutia predstavenstva Slovenskej komory SPaASP nebudú preplácane cestovné náklady a náklady na ubytovanie. K tomuto kroku bolo potrebné pristúpiť z dôvodu finančnej úspory.

V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujete na mailovej adrese tajomnicka@socialnapraca.sk.

Tohtoročné zasadnutie snemu komory bude spojené aj s doplňujúcimi voľbami. Radi by sme Vás touto cestou informovali aj o lehotách platných pre konanie doplňujúcich volieb v zmysle volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP:

Prijatie uznesenia o konaní doplňujúcich volieb 16.10.2018
Navrhovanie kandidátov na členov volebnej komisie do 2.12.2018, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvom najneskôr do 21.12.2018
Navrhovanie kandidátov na voľbu predsedu komory do 2.12.2018, vrátane
Informovanie kandidátov o vylúčení z voľby predsedu komory v zmysle Čl. 6, bodu 9 (ak je relevantné) najneskôr 31.12.2018, vrátane
Konanie doplňujúcich volieb 10.01.2019

Všetky potrebné informácie súvisiace s voľbami nájdete pod nasledovným odkazom VOĽBY 2019

Vážení členovia, veríme, že si nájdete čas a zvážite návrhy na kandidatúru svojich kolegov.

Ostávame v kontakte a tešíme sa na Vašu účasť.