Základné informácie – snem 11/2023

27. novembra 2023 / Komentáre vypnuté na Základné informácie – snem 11/2023

Infoservis SK SPaASP Z činnosti komory

Vážená členka Slovenskej komory SP a ASP,

Vážený člen Slovenskej komory SP a ASP,

srdečne Vás pozývame na zasadnutie Snemu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP), ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2023 on-line, v čase od 10:00 – 13:00 (on-line formu sme zvolili na základe Vašich preferencií, ktoré ste nám uviedli  vyplnením dotazníka – vďaka za spoluprácu) .

Plánované zasadnutie Snemu SK SP a ASP bude spojené aj s voľbami predsedu SK SP a ASP, Predstavenstva SK SP a ASP, Profesijnej rady SK SP a ASP, Dozornej rady SK SP a ASP, Disciplinárnej komisie, nakoľko všetkým voleným orgánom v tomto roku končí funkčné obdobie.

Kandidátne listiny do volených orgánov SK SP a ASP nájdete v prílohe.

Prosíme kandidátov o prekontrolovanie správnosti ich údajov, ako aj ich kandidatúr v jednotlivých orgánoch SK SP a ASP.. V prípade nezrovnalostí, prosím napíšte na komora@socialnapraca.skĎakujeme.

Program Snemu:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu, zapisovateľov, overovateľov

2. Príhovory hostí

3. Informácie Volebnej komisie

4. Voľby predsedu SK SP a ASP a členov volených orgánov SK SP a ASP

5. Spočívanie hlasov

6. Dobrovoľné členstvo a povinná registrácia v SK SP a ASP 

7. Sociálna práca, sociálny pracovník v systéme a praxi

8. Informácie o činnosti pracovných skupín SK SP a ASP

9. Správy o činnosti 

    – Predstavenstva SK SP a ASP

    –  Predsedníčky SK SP a ASP

    – Profesijnej rady SK SP a ASP 

    – Dozornej rady SK SP a ASP

    – Disciplinárnej komisie SK SP a ASP

10. Vyhlásenie výsledkov volieb

11. Ukončenie rokovania

Prihlásiť sa na rokovanie Snemu môžete prostredníctvom formulára:   https://forms.gle/7iBEZVEoBTAbb28M6 do 28.11.2023 do 12.oo hod., následne Vám bude na Vami uvedenú adresu zaslaný link na pripojenie a tiež  Vám bude pridelený jedinečný identifikátor z adresy budemvolit@socialnapraca.sk , aby ste sa mohli zúčastniť volieb  (v zmysle internej smernice INTERNA_SMERNICA_online-snem.pdf (socialnapraca.sk) ).

Záverom Vás pozývame k aktívnej participácii na chode SK SP a ASP, nakoľko aktuálne výzvy dokážeme zvládnuť iba s aktívnymi členmi.

Tešíme sa na stretnutie  a spoluprácu s Vami  pri chode a fungovaní SK SP a ASP…

V mene Predstavenstva SK SP a ASP

K. Mažárová

  1. Kandidátna listina – predseda
  2. Kandidátna listina – predstavenstvo
  3. Kandidátna listina – profesijná rada
  4. Kandidátna listiny – dozorná rada
  5. Kandidátna listina – disciplinárna komisia