Tlačová správa: Vykročte do bezpečia

18. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Vykročte do bezpečia

Infoservis SK SPaASP

„V posledných rokoch sme zaznamenali mimoriadny nárast využívania technológií a internetu na kontrolu a monitoring súčasných a bývalých partneriek alebo žien, ktoré mužov odmietli,“ konštatuje Daša Malíková, zakladateľka a riaditeľka poradenského centra ALEJ, ktoré pomáha ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a ženám ohrozeným násilím.

Odpoveďou na nárast nebezpečného prenasledovania a kyberstalkingu zo strany partnerov alebo bývalých partnerov či manželov je projekt Spolu s nami a kampaň Vykročte do bezpečia. Aktivity prináša poradenské centrum ALEJ a cieľom je zvyšovanie povedomia o dôležitosti online bezpečnosti a ochrany v súvislosti s prenasledovaním a obťažovaním.

Viac informácii o projekte nájdete v priloženej TLAČOVEJ SPRÁVE.