Školenie od Medirex (COVID-19)

6. júna 2020 / Komentáre vypnuté na Školenie od Medirex (COVID-19)

Články Vzdelávanie Z činnosti komory

Milí záujemcovia!

Pred par dňami sme Vás, ktorí ste sa zapísali do predbežného formulára so záujmom o školenie s firmou Medirex, informovali na Vaše emailové adresy, že Vás budú ohľadom miesta a času školenia informovať regionálni zástupcovia Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Školenie pre Bratislavský a Trnavský kraj sa bude konať 10.06.2020 o 15:30 hod. v priestoroch firmy Medirex na ulici Galvaniho 17/C, Bratislava na 1. poschodí. Predpokladaná dĺžka školenia sú 2 hodiny.

Školenie pre Košický kraj sa bude konať 11.06.2020 o 10:00 hod. v priestoroch firmy Medirex na Magnezitárskej ulici 2/C v Košiciach.

SKSPaASP sa s firmou Medirex dohodla, že každé sociálne zariadenie, ktoré sa zúčastní školenia obdrží „pohotovostný balíček“, ktorý bude obsahovať nevyhnutné vybavenie potrebné v prípade podozrenia nákazy, t.j. odberové vzorky a ochranné odevy.

O miestach a časoch školení pre ďalšie kraje Vás budeme priebežne informovať.