Pozvánka na webinár – Právo dieťaťa v konfliktu so zákonom na individuálne posúdenie

12. januára 2021 Inštitút individuálneho posúdenia dieťaťa, ktoré je podozrivé alebo obvinené zo spáchania trestného činu, je tradičnou súčasťou slovenského i českého trestného práva....

Written by:

12. januára 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na webinár – Právo dieťaťa v konfliktu so zákonom na individuálne posúdenie

Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže hľadá spolupracovníkov – lektorov

25. novembra 2020 Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže ako prijímateľ národného projektu „Šanca na návrat“ hľadá spolupracovníkov, ktorí budú pôsobiť ako lektori...

Written by:

25. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže hľadá spolupracovníkov – lektorov

Dotazník

10. novembra 2020 Popis: Mgr. Marián Gosť (absolvent Gréckokatolíckej teologickej fakulty univerzity v Prešove, toho času študent VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety) použil...

Written by:

10. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Dotazník

Návrh na začatie disciplinárneho konania voči členom SKSPaASP, ktorí neuhradili členský príspevok

10. novembra 2020 Milí členovia SKSPaASP, vzhľadom na nesplnenie si zákonnej povinnosti člena Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce sa Slovenská komora SP a ASP...

Written by:

10. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Návrh na začatie disciplinárneho konania voči členom SKSPaASP, ktorí neuhradili členský príspevok

Nominácia člena do pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie rezortného vzdelávania – prihlásenie do 11.11.2020

9. novembra 2020 Tvorba stratégie je jednou z podaktivít Národného projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre...

Written by:

9. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Nominácia člena do pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie rezortného vzdelávania – prihlásenie do 11.11.2020

Otvorený list

3. novembra 2020 Stanovisko Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SKSPaASP) v súvislosti so zistenými nedostatkami v rámci dohľadu Ministerstva práce, sociálnych...

Written by:

3. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Otvorený list

Navrhovaný doktorát sociálnej práce vo vedení ľudských práv (ENG)

3. novembra 2020 Škola sociálnej práce na Monmouth University, ktorá pôsobila ako základňa pre obhajobu tejto profesie v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku, sa chystá ponúknuť...

Written by:

3. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Navrhovaný doktorát sociálnej práce vo vedení ľudských práv (ENG)

Dotazník

3. novembra 2020 Vyplnením dotazníka pomôžete prispieť k výskumu ohľadom zistenia záujmu sociálnych pracovníkov o vzdelávanie v problematike civilizačnýách ochorení. Dotazník nájdete na:...

Written by:

3. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Dotazník

Made in Social Europe Exhibition *Call for Projects* (ENG)

23. októbra 2020 This month, we begin the process of launching our 2020 exhibition, Made in Social Europe. COVID-19 has taught us a lot, most notably the urgent need to address the socio-economic...

Written by:

23. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Made in Social Europe Exhibition *Call for Projects* (ENG)

Webinár pre sociálnych pracovníkov pracujúcich vo vojnových konfliktoch (ENG)

23. októbra 2020 Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW Europe) vás pozýva na webinár zameraný na: Sociálni pracovníci pôsobiaci v konfliktných a vojnových zónach v Európe...

Written by:

23. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Webinár pre sociálnych pracovníkov pracujúcich vo vojnových konfliktoch (ENG)