Národný projekt Kvalita sociálnych služieb

15. septembra 2019 / Komentáre vypnuté na Národný projekt Kvalita sociálnych služieb

Články Vzdelávanie

Zamerané na kvalitu sociálnych služieb

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje od  júna 2019 do februára 2023 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (NP KSS), ktorého snahou je pripraviť a odborne podporiť poskytovateľov pre výkon kvalitných sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súlade s prílohou č. 2. Hlavným cieľom NP KSS je zabezpečiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb na území celého Slovenska, ktoré vedú k začleneniu zraniteľných cieľových skupín do spoločnosti a na trhu práce. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Nástrojom k dosiahnutiu vytýčeného cieľa je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb cestou odbornej prípravy a metodickej podpory zástupcov  poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality a zároveň metodickou podporou hodnotiteľov pri zavádzaní systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb.

Od októbra 2019 čakajú registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb dvojdňové odborné semináre v Bratislave,  Nitre, Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

Presné termíny seminárov v jednotlivých krajských mestách s inštrukciami k prihlasovaniu budú postupne zverejnené na webovej stránke www.ia.gov.sk a na facebookovej stránke národného projektu Kvalita sociálnych služieb.