Dňa 22. novembra 2017 sa v priestoroch popradského hotela Kaskáda uskutočnilo zasadnutie snemu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Podujatie zahájil predseda komory Mgr. Peter Kulifaj úvodným príhovorom, ktorým plynule prešiel do prezentácie činností jednotlivých volených orgánov komory. Po predstavení činnosti volených orgánov nasledovalo prijímanie hosťujúcich a čestných členov komory.

Read More