XIV. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

4. apríla 2017 / Komentáre vypnuté na XIV. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Články Zo sveta sociálnej práce

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Rada SK SaPA pre sestry pracujúce v NZZ
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Vás pozývajú na
XIV. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Konferencia sa uskutoční v dňoch 30.06 – 01.07.2017.
Miestom konania konferencie je Katolícka univerzita v Ružomberku.
 
Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.