Vzdelávacia aktivita – Arteterapeutické dni východu 2018 v Košiciach.

1. októbra 2018 / Komentáre vypnuté na Vzdelávacia aktivita – Arteterapeutické dni východu 2018 v Košiciach.

Články Z činnosti komory

Vážení kolegovia,

DENNÉ CENTRUM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA PRAEMIUM – PERMANSIO s.r.o. a Facilitas n.o.  Košice  a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II.

si Vás srdečne dovoľujú pozvať na odbornú vzdelávaciu aktivitu
Arteterapeutické dni východu 2018 v Košiciach.
KONFERENCIA MÁ INTERDISCIPLINÁRNY CHARAKTER, JE AKREDITOVANÁ
SLOVENSKOU KOMOROU PSYCHOLÓGOV A REGIONÁLNOU KOMOROU SESTIER A
PÔRODNÝCH ASISTENTIEK KOŠICE II.

Pozvánku a program nájdete v prílohe .

Pozvánka s programom