Vplyv médií na sociálnu prácu a postavenie sociálnych pracovníkov na Slovensku

19. októbra 2017 / Komentáre vypnuté na Vplyv médií na sociálnu prácu a postavenie sociálnych pracovníkov na Slovensku

Články Zo sveta sociálnej práce

Milé sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie dotazníka, ktorý skúma jednotlivé aspekty na tému Vyobrazenie sociálnych pracovníkov v médiách.

Výsledky získané prostredníctvom dotazníka budú slúžiť na vypracovanie praktickej časti rigoróznej práce Vplyv médií na sociálnu prácu a postavenie sociálnych pracovníkov na Slovensku a budú k dispozícii členom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Dotazník nájdete na stránke https://www.survio.com/survey/d/O5F1G6C3C5M3S6F8U

Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Pokiaľ budete mať problém pri vypĺňaní dotazníka (neporozumiete otázke alebo si nebudete istý svojou odpoveďou), prosím obráťte sa na autorku dotazníka Mgr. Karin Horvátovú: minoodori@gmail.com. Za Váš čas strávený vyplňovaním dotazníka Vám ďakujeme a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.